Horská Kvilda - Hamerský potok

 

Výchozím bodem trasy je parkoviště u hospody U Honesů. Parkoviště má asfaltový povrch s kapacitou 20 stání.


 

Cesta pokračuje 0,1 km k sejpám a mostku přes Hamerský potok.

Dále 0,6 km k odbočce a další 0,3 km k potoku (pohled na Antýgl).

V okolí trasy se nachází pastviny farmy Skotského náhorního skotu.

Povrch cesty - až k pastvinám asfaltový, dolů k potoku kamenitopísčitá cesta, břeh potoka je pro vozíčkáře nepřístupný. Doporučujeme se vrátit od potoka po stejné trase zpět.

Nutná asistence z důvodu převýšení, za deště je trasa nevhodná.

Čas ke zdolání trasy cca 1 hod.

Bezbariérové WC v restauraci Rankl. 

sejpy-u-Hamerského-potokaHorská Kvilda leží v nejkrásnější oblasti šumavských Plání, ve výšce kolem 1060 m nad mořem. Obec vznikla v místě, kde se spojovala stará Horní zlatá stezka od Grafenau s novější obchodní cestou od Freyungu a Mauthu. V okolních rozsáhlých lesích plných slatí pramení řada potoků, ve kterých se v minulosti rýžovalo zlato. Tuto činnost dnes připomínají haldy přetěženého zlatonosného písku na potočních březích, tzv. sejpy.

 

Na mostku přes Hamerský potok, v jehož okolí se nacházelo nejvýše položené rýžoviště zlata, je umístěná soška madony, která je dílem místního řezbáře Karla Tittla.


Vozíčkář vozíčkáři:

„Turistická trasa Hamerský potok je v jednom směru asi 1 km dlouhá. První dvě třetiny se cesta houpe v takovém vlnitém profilu s perfektním asfaltovým povrchem. Poslední úsek je dost náročný. Svah dolů k potoku a zhutněný štěrkopísek s povalujícím se štěrkem a odvodňovacími koryty (to jsou většinou dva trámy asi 8 cm od sebe přes cestu). Tady asi bude většina vozíčkářů potřebovat pomoct.
BezbaWC je na začátku trasy v informačním centru u parkoviště s dvěma vozíčkářskými místy. Na jídlo si můžeš dojít na konec parkoviště do hospody U krámu. Je bez větších obtíží přístupná.

Na začátku trasy je pěkné infocentrum (tedy spíš obchůdek se suvenýry), uvidíš sošku madony od místního řezbáře Karla Tittla a haldy přetěženého zlatonosného písku - sejpy. Dál půjdeš mezi pastvinami a výběhy, kde uvidíš koně, ovce, krůty a masné plemeno skotu Highlend (Skotský náhorní skot). Konec trasy je na můstku přes Hamerský potok, ale na břeh, kam rádi chodí ostatní, se nedostaneš. Možná můžeš pokračovat pár set metrů dál směrem na Antýgl. Nejdřív je střední stoupání, na které navazuje rovinka, a potom už cesta pořád klesá. Povrch tohoto prodloužení trasy Hamerský potok je stejný jako poslední třetina k můstku, tedy štěrkopísek s vystupujícími kamínky, a místy asi budeš potřebovat asistenci. Doporučují tento turistický přídavek ukončit u mostu z pražců a cedule se zákazem pro cyklisty. Stejnou cestou zpět k parkovišti.

Dá se říct, že návštěva Hamerského potoka je ve srovnání s ostatními doporučenými trasami středně náročná a příjemná krátká procházka v přírodě."

František Šindelář, vozíčkář paraplegik, 33 let (vozík 13 let).

 

 


 

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout