Dobrá, Dobrá - Stožec

 

Výchozím bodem první varianty trasy (cca 10 km tam a zpět) je parkoviště cca 100 m před Dobrou (bez vyhrazeného stání pro vozíčkáře). Doba nutná ke zdolání trasy - cca 3 hodiny.

Cesta: asfaltový povrch místy s mírným stoupáním, lze absolvovat bez asistence. Bezbariérové toalety nejsou k dispozici, nejblíže v Informačním středisku Správy ve Stožci. 

Dobrá na Šumavě se nachází mezi Soumarským mostem a Českými Žleby. Rekreační místo bylo původně dřevařskou osadou založenou již v roce 1816. Uvidíte zde jedinečně dochovaný lidový skanzen tyrolských roubených domů postavených v jednotném stylu přeneseného do oblasti Volarska v 16. století přesídlenci z Tyrolska. Je chráněnou památkovou zónou. Nejznámější budovou je objekt bývalé školy a opravená kaplička.

Zástavba je roztroušena jednostranně podél slepé silničky severním úpatím Stožce až téměř k železniční zastávce Dobrá (na trati Volary - Černý Kříž).

Přírodní rezervace a údolní rašeliniště Mrtvý luh leží při soutoku Teplé a Studené Vltavy. Má rozlohu 394 ha a je součástí I. zóny Národního parku Šumava. Rašeliniště je porostlé borovicí blatkou, na okrajích roste bříza pýřitá a karpatská. Roste tu řada vzácných rašelinných bylin a žijí zde chránění živočichové. Vrstva zdejší rašeliny dosahuje až sedmi metrů.

 


 

Druhá varianta trasy

Cesta: trasa cca 5 km - z Dobré odbočkou na Stožec po žluté turistické trase. Z výchozího bodu mírné stoupání, poté už celý zbytek trasy bez výrazného převýšení. Po 2,4 km Stožecká luka - změna povrchu (písek a štěrk), po 4,7 km - výjezd na hlavní silnici ke Stožci.

Povrch trasy střídá asfalt a utažený písek nebo štěrk, kvůli většímu stoupání u Dobré je vhodné mít asistenci a trasu vybírat při dobrém počasí.

Stožecká-lukaStožecké louky jsou luční enklávou , spoluvytvářející malebný ráz Stožecka. Pestrá škála nelesních biotopů je částečně udržována pastvou a sečí, většina je však ponechána ladem a postupně zarůstá nálety bříz a smrků. Najdeme zde mozaiku vlhkých pcháčových luk, s dominantním pcháčem různolistým s výrazně fialovými květy, ale i chudé louky s konkurenčně silnými druhy trav, jako je metlice trsnatá a bezkolenec modrý. V minulosti byly Stožecké louky masivně odvodňovány, zmizelo tak mnoho cenných mokřadů. Ale i přesto se zde ještě najdou zbytky zrašelinělých luk s typicky mokřadními druhy, jako je ostřice obecná, violka bahenní a místy i vzácná tolije bahenní.

Čas potřebný ke zdolání trasy cca 3,5 hodiny.

 


Vozíčkář vozíčkáři:

 

„Z vesničky Dobrá, kde turistická trasa začíná, až na konec, kterým je rozcestí u Mrtvého luhu, půjdeš po hrubším celkem slušném asfaltu. Trasa je dlouhá asi tak 5 km a zpátky půjdeš stejnou cestou. Díky dobrému povrchu cesty a mírnému převýšení 21 výškových metrů na celých 5 km je trasa velmi dobře zvládnutelná. Ale pěkně od začátku. Parkoviště je asi 100 m před Dobrou, nemá vyhrazené místo (kdyby bylo plné, tak určitě zaparkuješ v Dobré, kde je pár penzionů) a jeho povrch je zhutněný s trochu štěrku. Potom projdeš krásnou vesničkou Dobrá = Dřevařská osada založená v roce 1816 - dnes skanzen tyrolských roubených domů - představoval jsem si skanzen = jakési architektonické muzeum v exteriéru s možností prohlídek interiéru, ale tak to není, stavení jsou užívaná soukromými majiteli k rekreaci nebo podnikání, ale i tak je na co koukat. Pokračuješ pořád rovně až k rozcestí U Mrtvého luhu = údolní rašeliniště při soutoku Teplé a Studené Vltavy. Cestou budeš zprava nasávat energii lesa a vlevo se ti budou nabízet rozhledy do krajiny mokřadů. Z rozcestí U Mrtvého luhu se vrátíš stejnou cestou zpátky. Tady můžeš zkusit pokračovat doprava po modré turistické značce, kam až to zvládneš - nejdřív to celkem jde, ale za chvíli začíná kopec. Námaha se vyplatí, protože se dostaneš do takového divokého lesa.
Občerstvit se můžeš před odjezdem v hospodě U Němečků (Dobrá). Když budeš bez asistenta, zastaví tě dva schody a trochu komplikované venkovní posezení. Nicméně věřím, že ti obsluha pomůže.
Turistickou trasu Dobrá - Mrtvý luh hodně vozíčkářů zvládne samostatně. Příjemně se unavíš v přírodě. Je to taková Dobrá trasa."

Jan Herman, vozíčkář paraplegik, 24 let (vozík 4 roky).

 

 

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout