České Žleby - Mlaka

 

 

Výchozím bodem trasy o délce cca 3 km je parkoviště uprostřed obce České Žleby v blízkosti obchůdku s občerstvením. Směr na Mlaka (hraniční přechod pro pěší) a na Kamennou Hlavu (973 m) je značen žlutou turistickou značkou, která začíná na pravé odbočce z hlavní silnice na Stožec asi 100 metrů od parkoviště.

Cesta: asfaltový povrch s poměrně velkým převýšením (doporučujeme asistenci).

Z cesty jsou pěkné výhledy na české a německé hory s nejvyšším bodem Luzným.

Na konci trasy v místě zvaném Mlaka najdete mapu okolí.

Kamenná HlavaČeské Žleby byly založeny na místě zvaném Žlaby. Jméno obec dostala podle vydlabaných žlabů, ze kterých tady pili soumaři. Do současnosti se zachovala kamenná kašna v centru osady a hřbitov.

Většina obyvatel byla německé národnosti - označení obce se vztahovalo na místní příslušnost k Čechám. Po odsunu německého obyvatelstva v roce 1945 až 1946 a vzniku tzv. hraničního pásma se obec stala jednou z nejodlehlejších šumavských osad.
Na okraji vsi (směrem na Kamennou Hlavu) je pramen pitné vody a pamětní kámen Zlaté stezky.
Kamená Hlava pochází z roku 1795, roztroušená zástavba dvorů podél cesty s obdělávanými políčky posetými obrovskými žulovými balvany utvořila malou osadu. Jedno takové kamenné uskupení dalo lokalitě jméno. Až do vysídlení německého obyvatelstva zde žilo několik desítek lidí. Opuštěná stavení byla posléze zlikvidována. Dnes jsou na místě vidět zarostlé základy domů.

Kamenná Hlava - tato oblast bývalé obce je ukázkou kamenného moře, jaké najdete na Šumavě například v Povydří, v oblasti Luzného nebo Plechého.


Co je kamenné moře?

Studené období čtvrtohor, které skončilo před 10 000 lety umožnilo v nezaledněných oblastech zvýšený vliv mrazového zvětrávání. Zamrzáním vod v puklinách docházelo k trhání skal do bloků a balvanů a vlivem gravitace a pomalého pohybu materiálu směrem dolů se vytvářela tzv. kamenná moře.

 


Vozíčkář vozíčkáři:

„Trasa České Žleby - Mlaka je pro značné převýšení poměrně náročná, díky celkem dobrému asfaltovému (místy vytlučený a hrubší) povrchu cesty zvládnutelná, ale pomoc doprovodu bude pro většinu z nás nutná.
Na trase není připravená bezbariérová toaleta - doporučuji proto využít zázemí ve 4 km vzdáleném IS Stožec. Trasa začíná na parkovišti v centru Českých Žlebů, ze kterého vyrazíš doleva po hlavní silnici směr Stožec. Na odbočce s turistickým ukazatelem se dáš po žluté směrem na Mlaka. Tady začíná první asi 1,2 km dlouhé stoupání s celkovým převýšením cca. 60 m. Výškový zlom je u zaniklé vesnice Kamenná hlava. Potom už půjdeš necelé 2 km z kopce až k rozcestí Mlaka - Zlatá stezka, kde můžeš vycházku ukončit, nebo pokračovat po žluté dalších 0,7 km z kopce lesní cestou k hraničnímu přechodu Mlaka - Bischofsreut. Povrch lesní cesty už není tak komfortní (zhutněný štěrkopísek místy hrubší s kameny, místy tráva a odvodňovací stružky) jako asfalt, pár desítek metrů před hraničním přechodem navíc z cesty vystupují kořeny a větší kameny, ale místo je to krásné. Vrátíš se stejnou cestou. Celou trasu doprovází zajímavé informační tabule Naučné stezky. Potkáš také dřevěnou vyhlídkovou terasu, která nabídne krásný rozhled do krajiny. Na trase jsou pár metrů od cesty dvě (Kamenná hlava a Mlaka - Zlatá stezka) hůře dostupná místa k odpočinku se stolem a lavicemi bohužel v bariérové variantě.

I když je trasa kopcovitá, a tudíž náročná, opravdu stojí za to. Jdeš krajinou, ze které na tebe dýchá zvláštní energie historického osídlení. Je to silný zážitek. Jestli někde pochopíš význam genius loci, tak je to právě tady."

Zbyněk Sýkora, vozíčkář paraplegik, 31 let (vozík 13let).

 

 


Fotogalerie
  • pohled-od-kamenne-hlavy
  • pohled-od-kamenne-hlavy-1
    • Facebook
    • Poslat emailem
    • Vytisknout