Veřejné zakázky - přehled

Veřejná zakázka

  • 04.04.2012
Dodávka feromonových odparníků na podkladě rámcové smlouvy
  • Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
  • Oznámení uchazečům o uzavření smlouvy
  • Protokol o otevírání obálek s nabídkami
  • Kupní smlouva

 

V příloze:

pdf soubor 


  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout