Stezky přírodou a časem

Podívejte se do historie, současnosti i budoucnosti přírody a lidí Šumavy - pěšky nebo na kole!

logo_stezky-prirodou-a-caseV roce 2012 byly díky společnému projektu Správy NP a CHKO Šumava a Národního parku Bavorský les nově proznačeny stezky, které vznikly jako první přeshraniční projekt v roce 1992.

Mezi Finsterau, Borovoými Ladami a Kvildou se Vám, na šesti okružních trasách pro pěší (z toho dvě přeshraniční) a dvou cyklotrasách, snažíme přiblížit různé aspekty dějin, současnosti a budoucnosti tohoto území. Stezky přírodou a časem vás zavedou do oblasti proměnlivé historie a působivé krajiny. Na všech výpravách vás doprovází piktogramy různých druhů zvířat, které zároveň znázorňují místa jejich výskytu.

V létě se na výchozí body všech tras z české strany dostanete pohodlně Zelenými autobusy, z Německa pak, od května do října, pravidelnými spoji Igelbus.

V zimě je k dispozici zimní linka Igelbusu. Po zasněžené krajině se můžete pohybovat na lyžích nebo sněžnicích. Na všech výpravách vás doprovází piktogramy různých druhů zvířat, které zároveň znázorňují místa jejich výskytu.

Stezky přírodou a časem jsou součástí projektu „Rozšíření služeb a návštěvnické infrastruktury NP Šumava / NP Bavorský les". Více o projektu najdete zde.

 

datel

Datel černý - Klubko vztahů v přírodě
Potěšte se procházkou okolím Borových Lad a ponořte se do světa lesů.

casova-narocnost
okruh
převýšení
1 1/4 h
 3,4 km
 110 m
Ukázka z brožury

 

svižníkSvižník - Na strakatém koberci
Horské louky u Kvildy nabízí vhodná stanoviště pro mnoho různých druhů rostlin. Pojďte se projít po pestrobarevném koberci!

casova-narocnost
okruh
převýšení
1 1/4 h
 3,6 km
 120 m
Ukázka z brožury  

 

BučinatourBučinatour - Zapovězená země
Dnes můžeme bývalým hraničním pásmem bez obav projíždět na kole a objevovat zbytky Železné opony.

casova-narocnost
okruh
převýšení
2 3/4 h
 32 km
 470 m
Ukázka z brožury  

 


ovceŠumavská ovce - Výše, rychleji, dále
Okruh kolem skanzenu Finsterau vám přiblíží vliv člověka na krajinu i jak to vypadá s budoucností.

casova-narocnost
okruh
převýšení
1 h
 3,4 km
 90 m
Ukázka z brožury  

 


chřástalChřástal polní - Svět v proměnách
Z čeho dříve žili lidé ve Finsterau? A dnes? Stopy dějin zanechané v krajině vypráví o lidech a jejich osudech.

casova-narocnost
okruh
převýšení
 
casova-narocnost
okruh
převýšení
1 1/2 h
 5 km
 80 m
  2 1/2 h 8,2 km 170 m
 Malý okruh
  Velký okruh
Ukázka z brožury  
  

 


FinsterautourFinsterautour - Pevně v sedle
Podoba kola se neustále mění, ale základní princip je stále stejný. Na tomto krátkém výšlapu se všechno točí kolem kola.

casova-narocnost
okruh
převýšení
1 1/4 h
 13 km
 210 m
Ukázka z brožury  

 


babočkaBabočka osiková - Dějiny a příběhy
Podél cesty můžete obdivovat rozmanitá a fascinující stanoviště, vzniklá propojením stop lidského osídlení a přírodního vývoje.

casova-narocnost
okruh
převýšení
3 h
 10 km
 215 m
Ukázka z brožury  

 


kunaKuna lesní - Úhel pohledu bez hranic
Existuje mnoho otázek, které nás napadají když se procházíme přírodou.
Odpovědi závisejí na našem vlastním úhlu pohledu.

casova-narocnost
okruh
převýšení
3 3/4 h
 12 km
 325 m
Ukázka z brožury  

 

Chalupská Slať
Krátká procházka po poválkovém chodníku Vás zavede skrz slať
s jedinečnou flórou k největšímu rašelinnému jezírku v České republice.

casova-narocnost
okruh
převýšení
1 h
 1 km
 10 m
Více informací  

Další stezky a expozice

 

Leták Stezky přírodou a časem
Mapa Stezky přírodou a časem
Areál lesních her ve Stožci - link
Mapa hraničních přechodů - link http://www.npsumava.cz/cz/1549/sekce/prechodova-mista/
Zelené autobusy - link http://www.npsumava.cz/cz/1193/sekce/doprava-po-np/

 

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout