Ročenka 2011

Obsah ročenky:

 1. Předmluva
 2. Základní údaje o NP a CHKO Šumava
 3. Kancelář ředitele
 4. Ochrana přírody
 5. Realizované projekty Správy NP a CHKOŠ, dotační politika
 6. Vztahy s veřejností a IS 
 7. Media
 8. Komunikace s regionem, spolupráce s obcemi 
 9. Mezinárodní vztahy 
 10. Odbor Správy NP Šumava a Správy CHKO Šumava 
 11. Péče o lesní ekosystémy NPŠ 
 12. Ekonomický odbor 
 13. Personální statistika 
 

Obsah příloh:

 1. Grafy těžby ÚP 2010-11
 2. Tabulka výkonů ISS, návštěvnost
 3. Statistika o obcích v NPŠ
 4. Organigram
 5. Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví pro ÚP 82 - Srní
 • Facebook
 • Poslat emailem
 • Vytisknout