Vltava

Úsek
Základní údaje

Borová Lada - Polka:

Splavný: od 15.3. do 31.5. od 8.00 do 18.00 hod.
Pouze soboty a neděle.

Charakter toku: meandrující bystřina

Obtížnost: WW I

Délka trasy: 8,3 km

Polka - Lenora:

Leží na území CHKO a splouvání zde není omezeno. 

Charakter toku: meandrující bystřina až klidný meandující tok

Obtížnost: ZW - WW I

Délka trasy: 12 km 

Lenora - Soumarský Most:

Splavný: od 1.5. do 31.10. od 8.00 do 20.00 hod.

Denně.

Charakter toku: klidný meandrující tok

Obtížnost: ZW

Délka trasy: 6,3 km

Soumarský Most - Pěkná:

Splavný: od 1.5. do 31.5. od 8.00 do 20.00 hod.
Pouze soboty a neděle.


od 1.6. - 31.10. od 8.00 do 20.00 hod.
Denně.

 

Charakter toku: klidný meandrující tok

Obtížnost: ZW

Délka trasy: 16,5 km

Pěkná - Nová Pec:

Splavný od 1.5. do 31.10. od 8:00 do 20:00 hod.

Denně

 

Charakter toku: klidný meandrující tok

Obtížnost: ZW

Délka trasy: 9,8 km
UPOZORNĚNÍ: Na všech úsecích se mohou v korytě řeky nacházet padlé stromy a větve. Dbejte zvýšené opatrnosti! 

 

Nástupními místy jsou Borová Lada, Polka, Horní Vltavice, Lenora, Soumarský Most a most u Pěkné.

Odpočinkovými místy jsou Polka, Horní Vltavice, Lenora, Soumarský Most, železniční most u osady Dobrá, Chlumský most a Pěkná.

Výstupními místy jsou Polka, Horní Vltavice, Lenora, Soumarský Most, most u Pěkné a Nová Pec.

Převážná většina trasy prochází I.zónou NP Šumava - Vltavským luhem.
Zonace má za účel chránit zdejší unikátní floru a faunu před škodlivými vlivy, respektujte proto Návštěvní řád NP Šumava.

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout