Vltava

Splouvání Vltavy 2017

fotopoint-Soumarský-Most

POZOR! Změna v ceně registrací pro rok 2017:

Vážení vodáci,

pro letošní vodáckou sezónu jsme museli přistoupit k nepopulárnímu kroku - navýšili jsme platby za splouvání Teplé Vltavy v úseku Soumarský most - Pěkná.

Důvodem je dlouhodobé udržení tohoto atraktivního druhu poznávání šumavské přírody, protože dle našeho monitoringu se zde dobře skloubila ochrana nejcennější přírody v národním parku, konkrétně perlorodky říční, ale i celého ekosystému na úseku horního toku Vltavy a turistického zájmu - za to patří poděkování i vám, vodákům.

Bohužel ale každý rok musí Správa NP Šumava tuto činnost dotovat několika sty tisíci korunami, což je z dlouhodobého hlediska neudržitelné. Aby tedy bylo možné nadále splouvat v takto dobře nastavém režimu tento úsek Teplé Vltavy, který prochází I. zónou národního parku, bylo nutné zvýšit poplatek při on-line registraci na 500,- Kč, respektive na 600,- Kč při registraci na místě.
Věříme, že si i přes toto nutné opatření najdete cestu k poznávání úžasné řeky a jejího jedinečného okolí.

 


 

  • INFORMACE:  splouvani.vltava@npsumava.cz (tel.: 731 530 418)
Upozornění pro vodáky splouvající z Lenory - dbejte na včasný příjezd na Soumarský Most, tzn. nejdéle 15 minut před celou hodinou vyplutí. Je nutné si včas vyzvednou registrační známku a v celou hodinu vyplout na další úsek!!! (čas potřebný na splutí z Lenory s rezervou je 90 minut)


Pro splouvání Vltavy v úseku Lenora - Soumarský Most - most u Pěkné se stanovuje minimální stav vody, který je vyznačen na nástupním místě Soumarský Most na vodočetné lati červenou ryskou o šíři 2 cm u pravého mostního pilíře.

Horní hrana červené rysky odpovídá minimálnímu požadovanému stavu vody:

úsek Lenora - Soumarský Most: 45 cm

úsek Soumarský Most - Pěkná: 50 cm

 

Režim splouvání pro dnešní den úsek Lenora - Soumarský Most:

 

Režim splouvání pro dnešní den úsek Soumarský Most - Pěkná:

 

Pro určení režimu splouvání pro daný den je rozhodná výška hladiny v 8.00 hodin.

Při zaklesnutí vodní hladiny pod horní okraj červené rysky bude řeka v tomto úseku pro daný den pro splouvání uzavřena.


 

 

 

 


Podmínky splouvání jsou od 1.5.2013 vymezeny návštěvním řádem (Příloha č.3 , Příloha č.4).

Výsledky závěru zjišťovacího řízení k záměru "Splouvání Teplé Vltavy v úseku Soumarský Most - most u Pěkné od r. 2013" ke stažení zde: portal.cenia.cz

Studie k tématu   

 

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout