Tiskové zprávy 2019

Rysí putování: v Brdech dobře, na Šumavě (možná) lépe

  • 30.05.2019
Společná tisková zpráva Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Správy NP Šumava
logo-AOPK.jpg 
logo-NPS.jpg

Mladý rys, kterého na podzim roku 2018 zachytila fotopast v chráněné krajinné oblasti Brdy, se již na konci roku vrátil zpátky na Šumavu, do její západní části a tady trávil celou dobu říje. Potvrdilo to porovnání snímků z fotopastí, na kterých je tento jedinec zachycen. Každé zvíře má totiž jedinečnou kresbu, která při podrobném zkoumání umožňuje jeho přesnou identifikaci.

„Zjistili jsme, že se jedná o samce. Dostal na počest své brdské anabáze jméno Fabián, po patronovi tohoto pohoří. Z jeho cesty tam a zase zpátky je patrné, že krajina jihozápadních Čech zatím stále ještě umožňuje přirozený a svobodný pohyb těchto vzácných živočichů. Věříme, že do Brd ze Šumavy, která je hlavním rysím útočištěm, postupně zavítají další rysové a najdou tu svůj nový domov," říká Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Rysí kotě tráví první rok života s matkou, poté se musí osamostatnit a vyhledat si vlastní životní prostor. Někdy jej nalezne blízko svého rodiště, jindy musí dlouho hledat a nachodit stovky kilometrů. Tito tuláci jsou klíčoví pro tok genů mezi různými oblastmi, tak důležitý pro přežívání menších a izolovaných rysích populací. Jedním za takových tuláků je zřejmě i Fabián. Uvidíme, jak obstojí v konkurenci starších, dospělých rysů na Šumavě, a kde se nakonec usadí," dodává Luděk Bufka ze Správy národního parku Šumava.

Ochránci přírody dlouhodobě systematicky zjišťují informace o stavu rysí populace a zároveň sledují i osudy jednotlivých zvířat. V probíhajícím mezinárodním projektu „3Lynx" [2] je do monitoringu česko-bavorsko-rakouské populace rysa zapojeno sedm organizací a řada dobrovolníků.

Poznámky:
[1] http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/dolozeno-v-brdech-se-pohybuje-rys-ostrovid/
http://www.ochranaprirody.cz/pro-novinare/tiskove-zpravy/rysovi-v-chko-brdy-je-zhruba-18-mesicu-prisel-ze-sumavy/
[2] Jedním z cílů projektu 3Lynx je dlouhodobé a plošné monitorování společné česko-bavorsko-rakouské populace rysa ostrovida pomocí sítě fotopastí. Na tomto monitoringu se kromě AOPK ČR podílí Správa NP a CHKO Šumava a Alka Wildlife. Vedoucím celého mezinárodního projektu je Ministerstvo životního prostředí, další partneři jsou z Bavorska, Rakouska, Slovinska a Itálie.
Do každého z předem vybraných kvadrátů (velikosti cca 10x10 km) evropské monitorovací sítě byly umístěny nejméně dvě fotopasti. Na základě jedinečného rozložení skvrn na těle rysů jsou vědci z fotografie schopni rozeznat individuálního jedince a v mnoha případech určit, kde se vyskytoval v minulosti, či kde se narodil. Tyto cenné údaje pomohou lépe odhadovat stav této rysí populace. AOPK ČR má na starosti monitoring ve čtyřech chráněných krajinných oblastech, které má ve správě: CHKO Blanský les, Brdy, Český a Slavkovský les. Správa NP Šumava má především na starosti monitoring v oblasti NP a CHKO Šumava.

 

Více o projektu najdete zde:
http://www.ochranaprirody.cz/druhova-ochrana/3lynx/
http://www.npsumava.cz/cz/5638/10157/clanek/projekt-3lynx
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/cesky.html

 

logo-interreg.jpg

 

Kontakt:
Bohumil Fišer, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Střední Čechy, tel: 724 204 129, e-mail: bohumil.fiser@nature.cz
Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, e-mail karolina.sulova@nature.cz, tel: 724102406
Luděk Bufka, Správa NP Šumava, e-mail: ludek.bufka@npsumava.cz, tel: 731530246
Elisa Belotti, Správa NP Šumava, e-mail: elisa.belotti@npsumava.cz, tel: 731530277
Jan Dvořák, Správa NP Šumava, e-mail: jan.dvorak@npsumava.cz, tel: 731530509


Fotogalerie
  • mapa-png
  • 2019-03-27-fabian-lg-jpg
  • 2019-03-12-fabian-lg-jpg
    • Facebook
    • Poslat emailem
    • Vytisknout