Tiskové zprávy 2017

Správa NP Šumava ze zákona nemůže lyžařskému areálu Samoty na Železnorudsku poskytnout pozemek pro jeho rozšíření

  • 16.06.2017
Pro soukromý investiční záměr modernizace lyžařského areálu Samoty v Železné Rudě nemůže Správa Národního parku Šumava legálně poskytnout lesní pozemek, který je ve vlastnictví státu. Poslední možnost, tedy směna za přírodně hodnotnější lokalitu mimo území Národního parku Šumava, není možná ze zákona číslo 219 o majetku státu

Soukromá společnost prostřednictvím města Železná Ruda před zhruba šesti lety projevila zájem o lesní pozemek velikosti asi jednoho hektaru pro rozšíření lyžařského areálu. Pozemek je v současné době ve II. zóně Národního parku Šumava a je ve vlastnictví státu. Záměr prodloužení sjezdové trati s lanovkou byl investorem a městem Železná Ruda navrhován zejména jako opatření k zajištění trvale udržitelného rozvoje města. K jeho realizaci také město získalo všechna potřebná povolení. Správa NP Šumava společně s Ministerstvem životního prostředí dále hledaly možná řešení, jak poskytnout tento pozemek k těmto účelům. Bohužel, žádný legální způsob není možný.

 

„Prodat tento pozemek ze zákona nemůžeme, protože bychom jej museli prohlásit za nepotřebný. Jenže z hlediska ochrany přírody na území Národního parku to není možné učinit, protože lesní pozemek na území národního parku je jeho nedílnou součástí S pronájmem pozemku jsme na tom podobně. Nakonec jsme viděli cestu ve směně za přírodně hodnotný pozemek,“ vysvětluje ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený.

 

„Město Železná Ruda nabídlo pozemek, který jsme společně s ministerstvem životního prostředí shledali, jako přírodně hodnotnější, čímž jsme překonali jednu překážku. Jenže čekala na nás další v podobě zákona číslo 219 o majetku státu,“ dodává ředitel.

 

Podle tohoto zákona musí stát, i pro takovou směnu, prohlásit lesní pozemek ve II. nebo I. zóně národního parku za nepotřebný. To ale není možné.

 

My jsme hledali cestu, jak tento problém vyřešit především ke spokojenosti investora, potažmo města. Věnovali jsme tomu několik měsíců a zabývali se tím jak naši, tak i externí právníci spolupracující s MŽP. Všichni se ale bohužel shodli, že v tomto případě schůdná cesta není, říká náměstek ministra životního prostředí Vladimír Mana.

 

 

„Rozumím tomu, že investorovi a městu Železná Ruda to způsobilo komplikace. Nicméně obě strany, jak Správa, tak investor a město, si měly včas ověřit možnosti dané zákonem. Nestalo se tak a město nabylo dojmu, že je realizovatelné něco, co ale fakticky nebylo splnitelné už na samotném počátku. Investovaly se do toho spousty peněz a času a proto jsme se, společně s kolegy z ministerstva, snažili najít cestu, jak to vyřešit. Jak vidno, legální cesta není, bohužel,“ uzavírá ředitel Pavel Hubený.

 

Ve Vimperku 16.6. 2017

 

 

 

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout