Ochrana přírody

Národní park Šumava představuje místo výskytu mnoha úchvatných rostlinných a živočišných druhů. Nikde jinde ve střední Evropě nenalezneme takovou koncentraci přírodních či člověkem málo ovlivněných přírodních fenoménů.

Nikde jinde nenalezneme divoké šelmy bez přímé či nepřímé regulace člověkem. Nikde jinde nenalezneme druhy přímo vázané na velkoplošně vysoké množství rozkládajícího se dřeva. Národní park Šumava je pokladnicí unikátů přírody, která nemá v prostředí Střední Evropy obdoby.

zmlazeni-2Území národních parků představují v současné době jedinou kategorii zvláště chráněných území v ČR, kde je možné aplikovat tzv. procesní ochranu přírody na větším plošném území. Cílem tohoto způsobu managementu není pouze ochrana zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin či význačných přírodních biotopů. Cílem této ochrany je člověkem bezprostředně nerušený průběh ekologických procesů, které v přírodě probíhají. Území národních parků tak jsou posledními útočišti české a moravské přírody, kde je možné ponechat přírodu přírodou bez lidských hranic, tabulek či měřítek.

Výzkumné projekty realizované zaměstnanci národního parku a odborníky mnoha spolupracujících vědeckých a akademických institucí přinášejí cenné poznatky, které jsou prakticky využívány k ochraně přírody i mimo národní park.

Příroda uvnitř národního parku je dynamicky se vyvíjející systém bez jednoznačné minulosti a bez jednoznačné budoucnosti. Dlouhodobý systematický výzkum a monitoring spojený s kvalitním vyhodnocením získaných výsledků tak představuje jediný zdroj informací a doporučení pro odpovědnou správu tohoto území.

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout