Informační servis

Správa NP Šumava je povinna zabezpečit bezpečnost lidí ve spravovaném území a vykonávat činnosti směřující k předcházení vzniku mimořádných událostí. Proto prosíme respektujte pokyny pracovníků Správy NPŠ a dodržujte terénní značení. Nedodržením těchto pokynů se vystavujete vážnému nebezpečí poškození svého zdraví a také postihu formou pokuty.


Prosíme respektujte doporučení pracovníků Správy NPŠ o pohybu v území a také dodržujte značení v terénu!

cedule - vstup zakázán - těžba cedule - vstup zakázán

 

 

Riziková pracoviště, kde probíhá intenzivní těžba kůrovcem napadených stromů, jsou označena zákazovým piktogramem „vstup zakázán".

Z důvodu vlastní bezpečnosti nevstupujte do takto vyznačených lokalit!
cedule - padající strom

 

V bezzásahovém území, ve kterém odeschlo horní stromové patro, je vysoké riziko pádu suchých stromů, proto do tohoto území nevstupujte za nepříznivých povětrnostních podmínek - silný vítr. Turistické trasy procházející tímto územím jsou označeny informační cedulkou upozorňující na nebezpečí pádu stromů.

Z důvodu bezpečnosti návštěvníků jsou postupně podél nejnavštěvovanějších turistických tras rizikové stromy asanovány.

 

 cedule cesta v opravě

 

Na území NP Šumava je rozsáhlá cestní síť, na které Správa NPŠ provádí opravy, tak aby byly cesty pro návštěvníky stále schůdné.

Na některých částech turistických tras z důvodu oprav může dojít k omezenému pohybu návštěvníků, prosíme o respektování pokynů zaměstnanců Správy.

Děkujeme za pochopení.
 


 Další informace najdete v sekci Aktuality.


„Pro přírodu, pro život."

 


Fotogalerie
 • iss---infoservis
 • iss---infoservis
 • iss---infoservis
 • iss---infoservis
 • iss---infoservis
 • iss---infoservis
 • iss---infoservis
  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout