Bezpečnost v území

Součinnost ISS se složkami IZS vymezeném zákonem 239/2000 Sb., traumatologické body

Integrovaný záchranný systémPracovníci ISS díky dobré znalosti terénu a neustálému vzdělávání se v oblastech záchrany lidského života (poskytnutí předlékařské první pomoci, vodní a lezecký záchranář) jsou od roku 2009 součástí Integrovaného záchranného systému ČR složkou na vyžádání.

ISS na základě smlouvy o Plánované pomoci na vyžádání v rozsahu vymezeném zákonem 239/2000 Sb. zabezpečuje:

 • poskytnutí předlékařské první pomoci
 • pomoc v nouzi
 • spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému ČR

 

Traumabod
 
Na území Národního parku Šumava byly rozmístněny cedulky „traumatologický bod", které slouží záchranným složkám k rychlejší navigaci a orientaci v terénu.
 
Pro lepší dosažitelnost a dostupnost pomoci v případě úrazu, nouze nebo živelné události na území Národního parku Šumava byla Správou NP Šumava zřízena linka tísňového volání - 800 977 977.
 

Jednotka požární ochrany sboru dobrovolných hasičů (JPO SDH 315801)

ISS zabezpečuje a vykonává činnosti směřující k předcházení vzniku a likvidaci mimořádných událostí v rozsahu vymezeném zákonem 133/1985 Sb.
 • požární prevenci
 • požární hlídky na území NP Šumava
 • pomoc při zásahu - požár, havárie, úraz
 • účastní se součinnostní cvičení s hasičským záchranným sborem

"Pro přírodu, pro život."


Fotogalerie
 • integrovany-zachranny-system
 • integrovany-zachranny-system
 • integrovany-zachranny-system
 • integrovany-zachranny-system
 • integrovany-zachranny-system
 • integrovany-zachranny-system
 • integrovany-zachranny-system
 • integrovany-zachranny-system
 • integrovany-zachranny-system
 • integrovany-zachranny-system
 • integrovany-zachranny-system
 • integrovany-zachranny-system
 • integrovany-zachranny-system
 • integrovany-zachranny-system
 • jednotka-poz-ochrany-sdh
 • jednotka-poz-ochrany-sdh
 • jednotka-poz-ochrany-sdh
 • jednotka-poz-ochrany-sdh
 • jednotka-poz-ochrany-sdh
 • jednotka-poz-ochrany-sdh
 • jednotka-poz-ochrany-sdh
  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout