Kontrola a prevence

V rámci výkonu strážní služby dohlíží pracovníci ISS na dodržování legislativy platné v ochraně přírody a krajiny s důrazem zejména na prevenci v rozsahu vymezeném zákonem 114/1992 Sb. (Zákon o ochraně přírody a krajiny) .

Související právní předpisy:

- nařízení Vlády ČR 163/1991 Sb. (zřízení NPŠ a stanovení podmínky jeho ochrany)
- vyhláška 395/1992 Sb.
- zákon 289/1995 Sb. (lesní zákon)
- zákon 449/2001 Sb. (o myslivosti)
- zákon 200/1990 Sb. (o přestupcích)
- Návštěvní řád Národního parku Šumava

 

ISS dle zákona č. 114/92 Sb., § 81, odst. 8 může:

- uložit výchovné či represivní opatření (nedodržení podmínek ochrany přírody v chráněném území lze vyřešit domluvou, ale i uložením blokové pokuty)
- zjišťovat totožnost osob porušujících předpisy na ochranu přírody, popř. i osobu zadržet ke zjištění totožnosti
- vstupovat v nezbytných případech na cizí pozemky
- pozastavit rušivou činnost
- požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie ČR

 

"Pro přírodu, pro život."

 


Fotogalerie
 • iss---kontrola-a-prevence
 • iss---kontrola-a-prevence
 • iss---kontrola-a-prevence
 • iss---kontrola-a-prevence
 • iss---kontrola-a-prevence
 • iss---kontrola-a-prevence
 • iss---kontrola-a-prevence
 • iss---kontrola-a-prevence
 • odznak-strazce
 • prukaz-strazce
  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout