Reliktní bory

Většina dnešních borů vznikla sukcesí nebo lesnickou výsadbou v nižších nadmořských výškách. Mnohé bory jsou však původní, zejména reliktní bory na skalách a sutích.

 

Reliktní proto, že borové lesy, které se rozšířily po konci doby ledové, začaly záhy ustupovat jiným dřevinám na tato stanoviště, kde jiné dřeviny nemohou růst. A vzhledem k těmto těžko přístupným místům zůstaly i bez vlivu člověka.

Na Šumavě jsou nejlépe vyvinuty na silikátových skalách kaňonů v Povydří, dále podél Otavy, Vltavy, Losenice a některých jejich přítoků.

Jedná se o suťové lesy s původním výskytem borovice lesní osidlující především izolovaná stanoviště skalních ostrožen a balvanitých sutí.

Oproti velmi chudému bylinnému patru s převahou acidofilních druhů je bohatě vytvořeno patro mechové a typický je výskyt lišejníků.

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout