Tiskové zprávy

Seznam projektů

Rok 2017

  • Zavedení přeshraničního socioekonomického monitorovacího systému v Národních parcích Šumava a Bavorský les / Aufbau eines grenzüberschreitenden sozio-ökonomischen Monitoringsystems in den Nationalparken Šumava und Bayerischer Wald - abstrakt
  • Houby regionu bavorsko/česko/rakouského trojmezí / Funga des Böhmerwalds - abstrakt
  • Silva Gabreta Monitoring - Realizace přeshraničního monitoringu biodiversity a vodního režimu / Silva Gabreta Monitoring - Realisierung eines grenzübergreifenden Monitorings von Biodiversität und Wasserhaushalt - abstrakt
  • Přeshraniční mapování lesních ekosystémů - cesta ke společnému managementu NP Šumava a NP Bavorský les /Grenzüberschreitende Kartierung der Waldökosysteme - Weg zum gemeinsamen Management in NP Sumava und NP Bayerischen Wald - abstrakt 

  • Bezpečná Šumava - Pořízení moderní techniky a technologií Správy NP a CHKO Šumava pro zvýšení kvality řešení MU
  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout