Seznam projektů

Obnova lávky přes Roklanský potok na Modravě

 

Projekt Usměrnění běžeckého lyžování v NP Šumava, část Modrava nabízí prostřednictvím stavebních opatření "Lávka přes Roklanský potok v Modravě" a "Běžecká trať podél Roklanského potoka" místo stávajícího nefunkčního nástupního místa u pensionů Modrava a Arnika v Modravě vytvořit nové funkční propojení vysoce frekventovaných lyžařských běžeckých tras mezi směry Březník a Javoří Pila. Na novou trasu bude přeložen zimní lyžařský i letní cyklistický ve směru Javoří Pila.

Nová víceúčelová stezka v délce cca 120 metrů převede turistický provoz z místa za mostem u pensionu Modrava před tento most, na trasu po pravém břehu Roklanského potoka po bývalých „drátech", a dále po nově vybudované lávce přes Roklanský potok a nový mostek přes Mlýnský náhon na stávající pás pro vedení lyžařských stop a účelovou komunikaci. Po nové trase bude moci projíždět rolba pro úpravu lyžařských stop.

Projekt „Usměrnění běžeckého lyžování v NP Šumava, část Modrava" je spolufinancován z Operačního programu životní prostředí, Prioritní osa OPŽP: 6. - Zlepšování stavu přírody a krajiny, za podpory Evropské unie (ERDF)

Akceptační číslo: 131 472 26
EDS/SMVS: 115V122002874


Zahájení realizace: 25.9.2013
Předání do předčasného užívání: 20.1.2014
Ukončení realizace: 15.6.2014

Dodavatel: Colas CZ, a.s., Praha 9, 190 000, Ke Klíčovu 9, IČO 261 77 005
Projektant: HELIKA, a.s., Praha 9 - Letňany, 199 21, Beranových 65, IČO 60194294

 

 Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií z prostředků

Evropského Fondu pro regionální rozvoj

Operační program životní prostředí
 

 loga k projektům z OPŽP


Fotogalerie
 • rp-02-12-13-lavka
 • rp-06-01-14-lavka
 • rp-07-11-13-lavka
 • rp-07-11-13-lavka
 • rp-07-11-13-lavka
 • rp-07-11-13-lavka
 • rp-15-12-13-lavka-1
 • rp-15-12-13-op202
 • rp-15-12-13-lavka-1
 • rp-15-12-13-op2-2
 • rp-15-12-13-op202
 • rp-16-01-14-lavka-2
 • rp-21-12-13-lavka
 • rp-27-11-13-bt
 • rp-27-11-13-lavka
 • rp-27-11-13-reka
 • rp-30-10-13-bt
 • rp-30-10-13-bt-lavka
  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout