Budeme rádi, pokud nám pošlete vaše názory na programy a akce EV, kterých jste se zúčastnili.

V příloze si můžete stáhnout formulář Evaluačního dotazníku.


Dotazník „Pro učitele" je určen k hodnocení programů pro školní kolektivy, dotazník „Pro veřejnost" je určen pro hodnocení akcí pro veřejnost pořádaných středisky EV.


Souhlas zákonných zástupců s fotografováním dětí na výukových programech a dalších akcích pořádaných středisky environmentální výchovy najdete v Přílohách. 


  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout