Projekty s NP Bavorský les-Cíl3

Nová koncepce Muzea v St. Oswaldu

 • Zdroj:koordinátor projektu M.Kučerová (731 530 447)
V rámci tohoto česko-německého projektu financovahého z programu Interreg III. bude na německé straně zmodernizováno Muzeum v St. Oswaldu, na české straně vznikne Česko-německá studovna a budou vytvořeny česko-německé didaktické pomůcky pro environmentální vzdělávání.
Projekt Nová koncepce Muzea v St. Oswaldu je v letech 2009 až 2012 spolufinancován z
Evropské Unie z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj -
Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko

EU logoBavorsko-Ziel3-logo

Investice do vaší budoucnosti

PŘIDĚLENÍ PODPORY UMOŽNILO VÝZNAMNOU INOVACI PROJEKTU, SPOČÍVAJÍCÍ VE:

Obsahem programu budou v roce 2010  - materiály, projekty, vybavení čs-n studovny

čs-n studovna

 • čs-n knihovna s přírodovědnou tématikou
 • technické vybavení učebny (interaktivní tabule, počítačový mikroskop, přístroj Explorer)

sedm druhů poznávacích klíčů na témata:

 • živočichové lesa
 • rostliny lesa
 • živočichové a rostliny rašelinišť
 • živočichové a rostliny bezlesí
 • živočichové a rostliny vod
 • Národní park Šumava
 • Národní park Bavorský les

česko-německé pomůcky na výukové programy:

 • NP Šumava
 • NP Bavorský les
 • lesy
 • bezlesí
 • rašeliniště
 • vodstvo 

projekty:


 • Facebook
 • Poslat emailem
 • Vytisknout