Kontaktní centrum proti korupci

Vláda ČR schválila Usnesením vlády č. 39 ze dne 16. ledna 2013 "Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2013 a 2014", která navazuje na "Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012". Dále byla schválena "Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017" a "Akční plán boje s korupcí na rok 2015". Dalším protikorupčním dokumentem vlády ČR je „Akční plán boje s korupcí na rok 2016", schválený Usnesením vlády č. 1033 ze dne 14. prosince 2015. Podrobné informace o boji proti korupci naleznete na www.korupce.cz.

 

Můžete též napsat na e-mail: protikorupci@npsumava.cz.

 

Seznamy poradců a poradních orgánů

 


  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout