Další mezinárodní vztahy

V evropském kontextu je Šumava, bez ohledu na hranice států, i nadále předmětem zájmu dalších nadnárodních aktivit ( součást „ Zelený pás Evropy- „Grünes Band Europas" aj.).

MaBMaB - BR Šumava

MAB je mezinárodní program, zaměřený na mezioborovou spolupráci při studiu vzájemných souvislostí a zpětných vazeb mezi člověkem a prostředím i při zpracování výsledků výzkumu pro různé úrovně uživatelů ve sféře plánování a rozhodování a v oblasti ekologické výchovy.

Více informací o MAB...

Více informací o Biosférické rezervaci Šumava...

 

Natura 2000

Natura 2000

NATURA 2000 je soustava chráněných území evropského významu s nejcennějšími přírodními stanovišti a významnými druhy rostlin a živočichů.

 

Více informací...

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout