Mezinárodní dohody, úmluvy a související právní závazky

Přehled mezinárodních úmluv, k nimž Česká republika přistoupila a které se týkají ochrany přírody.

Bern ConventionBernská úmluva - Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť

Předložena k podpisu: 1979 v Bernu, 51 smluvní strana (platná od 1982), sekretariát sídlí při Radě Evropy, Štrasburk. Platnost v ČR: 1998.


V ČR je publikována jako 107/2001 Sb.m.s. ( 684.7 KB) v česko-anglické verzi. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats ( 49.7 KB) .

Další informace najdete zde nebo na oficiálních stránkách www.coe.int , případně na stránkách MŽP .

 

Logo CMSBonnská úmluva - Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (CMS)

Předložena k podpisu: 1981 Bonn, 89 smluvních stran, sekretariát sídlí při UNEP v Bonnu. Platnost v ČR: 1994.

V ČR je publikována jako 127/1994 Sb. ( 85.5 KB) , bez uvedení příloh.

Znění úmluvy v originále - Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals . Další informace najdete zde nebo na oficiálních stránkách www.cms.int , případně na stránkách MŽP.

 

CITESCITES - Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Washingtonská úmluva)

Předložena k podpisu: 1973 ve Washingtonu D.C. (v platnosti od 1975), 167 smluvních stran. Platnost v ČR: 1992 (ČSFR).

V ČR publikováno jako 572/1992 Sb. ( 134.1 KB) .

Znění úmluvy v originále - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora . Další informace najdete zde nebo na oficiálních stránkách www.cites.org , případně na stránkách MŽP .

 

AEWADohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků - AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement)

Předložena k podpisu: 1995 Hague, Nizozemí, 177 smluvních stran. Platnost v ČR: od 1. září 2006.

Znění úmluvy v originále - Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds ( 109.2 KB) . Dvojjazyčná česko-anglická verze vyšla jako 45/2006 Sb.m.s. ( 11.7 MB) . Více informací o dohodě najdete na oficiálních stránkách www.unep-aewa.org .

 

EUROBATSEUROBATS - Dohoda o ochraně netopýrů v Evropě

Předložena k podpisu: 1991 Londýn, 29 smluvních stran. Platnost v ČR: 1994.


V ČR publikována jako 208/1994 Sb. ( 58.2 KB) , znění dohody v originále - Agreement on the Conservation of Bats in Europe . Další informace najdete zde nebo na oficiálních stránkách www.eurobats.org , případně na stránkách MŽP .

 

Evropská úmluva o krajině (Úmluva z Florencie)

Předložena k podpisu: 20.10. 2000 Florencie, 25 smluvních stran, sídlo při sekretariátu Rady Evropy, Štrasburk. Platnost v ČR: 2004.
V ČR je publikována jako 13/2005 Sb.m.s. ( 570.7 KB) , v česko-anglické verzi European Landscape Convention ( 26.8 KB) . Další informace najdete na stránkách www.coe.int.

Pokračování článku...  

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout