Přehled souvisejících programů a spolupracujících organizací

Správa Národního parku Šumava je začleněna do některých mezinárodních struktur ochrany přírody, se kterými také spolupracuje.

Logo EuroparcEUROPARC Federation

Nevládní organizace reprezentující evropská chráněná území v 39 zemích podílející se na ochraně unikátní divoké přírody, ekosystémů a krajiny.
Správa je členem od roku 1992, účastenský poplatek hradí ročně ve výši 5000 Euro.
Usiluje o certifikaci - získání ocenění - diplom „Transboundary Parks" diploma. Diplom udělen dne 12.9. 2009 při kongresu Europme 2009 v Strömstadt, Švédsko (náhled v příloze pod článkem)
Transboundary Parks

Logo - Evropský diplom„Evropský diplom"

Udělován Radou Evropy, pro vzorové národní parky od roku 1965. Doposud jej obdrželo 60 území ve 23 státech (např. sousední NP Bavorský les). V ČR tímto prestižním oceněním disponuje NP Podyjí, CHKO Bílé Karpaty a NPR Karlštejn.
Správa podala žádost o posouzení k udělení prostřednictvím MŽP ČR v červnu 2008, posléze byl doplňován a opětovně odeslána v květnu 2009.

Logo - Pan Parks PAN PARKS - nadace na ochranu divoké přírody

PAN Parks se zabývá ochranou a propagací divoké přírody v Evropě. Více informací na www.panparks.org.
Správa národního parku a CHKO Šumava zahájila oficiální jednání s představiteli nadace o vstup ve dvou obdobích (1998 a 2009).
 

logo IUCN.jpg Světový svaz ochrany přírody - IUCN

(International Union for Protection of Nature)
Založen v roce 1948 v závěru mezinárodní konference o ochraně přírody, pořádané organizací UNESCO ve Fontainebleau poblíž Paříže. Sdružuje 140 zemí, sekretariát sídlí ve švýcarském městečku Gland.
ČR je členem od roku 2000 (usnesením vlády ČR č. 190 z 16.2.2000). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) je řádný člen v kategorii vládní agentura, Česká a slovenská asociace zoologických zahrad (www.zoo.cz ) je řádný člen v kategorii mezinárodní nevládní organizace, obdobně Český svaz ochránců přírody (ČSOP) (www.csop.ecn.cz ) je řádným členem IUCN v kategorii nevládní organizace s národní působností a Správa krkonošského národního parku (KRNAP) (www.krnap.cz ) je přidružený člen IUCN.

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout