O nás

  • Zdroj:L.Městková
Přeshraniční program Junior Ranger (Mladý strážce) je pilotním projektem organizace Europark Federation, který od roku 2002 probíhá v mnoha státech Evropy.

JR - úvodní fotoJR - úvodní foto

Základní myšlenkou programu je prezentace práce strážců a správy daného chráněného území, s cílem přiblížení a vysvětlení základní myšlenky ochrany přírody. Cílová skupina dětí pak představuje základnu pro možné budoucí spolupracovníky nebo alespoň příznivce správy chráněného území a ochrany přírody vůbec.

Realizace programu Junior Ranger v NP a CHKO Šumava

Program Junior Ranger byl na území NP a CHKO Šumava zahájen v roce 2004. Progra m je veden obdobně jako v dalších zapojených chráněných oblastech a naplňuje základní myšlenku a cíle organizace Europark Federation.
Program je určen pro děti ve věku od 11 do 18 let žijících na území NP a CHKO Šumava nebo b jeho blízkém okolí.


Konkrétní náplň programu:

- seznámení s úkoly a zaměřením stráže přírody a aktivní spolupráce se strážci (děti se účastní strážních akcí, vypomáhají při drobných terénních opravách, učí se komunikovat a řešit problémové situace s návštěvníky, seznamují se s pravidly návštěvního řádu a se zákony řídící pobyt v chráněných oblastech, učí se poskytovat první pomoci, orientovat v krajině, pracovat s mapou, pohybovat se v horském terénu atd.)

- poznávací a praktické terénní exkurze, přednášky a besedy s odborníky (děti poznávají přírodovědně i historicky zajímavá místa na Šumavě, účastní se zajímavých besed a exkurzí vedených nejen zaměstnanci NP a CHKO Šumava)

- zapojení do akcí týkajících se ochrany přírody (např. úklidové akce)

- spolupráce s ostatními skupinami Junior Ranger v ČR i zahraničí (např. společná víkendová setkání, účast na mezinárodním táboře, konferencích..)

- pořádání akcí pro veřejnost a výpomoc na akcích pořádaných Správou NP a CHKO Šumava

- prezentace programu (informační stánky programu JR na veřejných akcích)

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout