• Zdroj:M.Kučerová
Správa NP a CHKO Šumava ve spolupráci s NP Bavorský les vyhlašuje česko - německý projekt pro střední školy na téma:

ŠUMAVA A BAVORSKÝ LES V PROMĚNÁCH ČASU

Celoroční projekt  SŠ
 
Vyhlášení soutěže proběhlo 1.12. 2010 v IS a SEV v Kašperských Horách. 
Jednotlivé práce hodnotila komise ve složení:
zástupci všech NP v ČR (Šumava, Krkonoše, České Švýcarsko a Podyjí)
ředitel gymnázia ve Zwieselu pan Christian Burghart
vedoucí oddělení EV z NP Bavorský les pan Lukas Laux
zástupce přeshraničních vztahů za NP Bavorský les pan Pavel Storch.
 
Kritériem hodnocení bylo splnění zadání, obsah, zpracování i prezentace práce přímo před komisí.
 
Všichni účastníci projektu byli odměněni za svoji práci hodnotnými cenami podpořenými Správou NP a CHKO Šumava a dotacemi z projektu Nová koncepce Muzea St.Oswald.
Všechny účastníky projektu také čeká v jarním období exkurze do muzea historie St. Oswald ve Finsterau. 
 

Všem účastníkům děkujeme za čas a úsilí a školám za podporu studentů při práci na projektu.

 
Jednotlivé prezentace najdete v přílohách.

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout