Modrý sloup

- přístup na historický hraniční přechod

Pomineme-li dávnější historii, pak záměr zpřístupnit a proznačit cestu Luzenským údolím k historickému hraničnímu přechodu Modrý sloup byl předložen orgánu ochrany přírody Klubem českých turistů v roce 2012 a Správa NP Šumava rozhodnutím toto proznačení povolila, nicméně na podnět dalších účastníků řízení dospěl spor o proznačení cesty až k Nejvyššímu správnímu soudu, který definitivně rozhodl, že rozhodnutí o proznačení nebylo v souladu se zákonem a rozhodnutí zrušil. Zájemce odkazujeme na rozsudek Nejvyššího správního soudu 2 As 49/2013 - 109.
Nyní je tento záměr jedním z 34 záměrů na zpřístupnění území, které nechává Správa NP posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí. Pokud tedy dopadne posuzování tak, že záměr lze za určitých podmínek realizovat a cestu k Modrému sloupu proznačit, Správa toto bude respektovat ve svých navazujících rozhodnutích a pohybu turistů zde bude umožněn.

Nyní však prosíme o respektování zákazu vstupu do 1. zóny ochrany přírody v Luzenském údolí.

Zde můžete sledovat online stav posuzování záměru na portálu EIA. 

 

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout