Návštěvní řád NP Šumava

Návštěvní řád je obecně závazným právním předpisem stanovujícím podmínky pro turistické, sportovní a rekreační aktivity osob na území Národního parku Šumava (dále jen "národní park").

Návštěvní řád je vydáván zejména za účelem ochrany národního parku před možnými rušivými vlivy turistických, sportovních a rekreačních činností. Vyhrazuje místa pro některé činnosti, které je dle § 16 zákona o ochraně přírody a krajiny zakázáno mimo tato místa provádět. Toto vyhrazení může být vázáno na splnění časových či jiných okolností dále upřesněných v tomto opatření obecné povahy.

Návštěvní řád se vztahuje na všechny osoby, které se na území národního parku zdržují nebo vykonávají činnost, není-li dále stanoveno jinak.

Celé znění návštěvního řádu v pdf ke stažení ZDE


Návštěvní řády Návštěvnických center:
  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout