Telemetrie

TELEMETRIE - publikace

  • 06.03.2008
TELEMETRIE - publikace

TELEMETRIE na Šumavě - PUBLIKACE

Popularizační
Šustr, P., Bufka, L., Červený, J. Na stopě šumavských srnců. Svět myslivosti 10 (1): 10-13, 2009.
Šustr, P. Příběh jelena Vincka. Šumava 13(3): 18-19, 2008.
Krojerová, J., Barančeková, M., Šustr, P. Potravní strategie šumavského jelena. Svět myslivosti 9 (6): 8-10, 2008.
Šustr, P. Šumavský jelen z ptačí perspektivy III. Svět myslivosti 9 (5): 4-5, 2008.
Šustr, P. Šumavský jelen z ptačí perspektivy II. Svět myslivosti 9 (4): 4-7, 2008.
Šustr, P. Šumavský jelen z ptačí perspektivy I. Svět myslivosti 9 (3): 6-9, 2008.
Jirsa, A., Lešek, F. Imobilizace a označování jelení zvěřě v podmínkách Národního parku Šumava. Svět myslivosti 9 (2): 10-12, 2008.
Šustr, P. Kudy chodí šumavští jeleni? Šumava 12(1): 20-21, 2007.
Červený, J., Bufka, L., Koubek, P. Velké šelmy v České republice. IV. Rys ostrovid. Vesmír 85: 86-92, 2006.

Odborné
Löttker, P., Rummel, A., Traube, M., Stache, A., Šustr, P., Müler, J. & Heurich, M. New Possibilities of Observing Animal Behavior from Distance Using Activity Sensors in GPS-Collars – An Attempt to Calibrate Remotely Collected Activity Data with Direct Behavioral Observations in Red Deer. Wildlife Biology, in press

Diplomové práce
Flutková, Z. Jaké faktory ovlivňují rytmy denní aktivity u jelenovitých?. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta. 2008.
Drha, M. Srovnání domovských okrsků jelena lesního (Cervus elaphus) v NP Šumava s údaji v literatuře. Bakalářská práce. Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Katedra ekologie a životního prostředí. 2007.
Bělková, M. Prostorová aktivita srnce obecného (Capreolus capreolus) na Šumavě. Diplomová práce. Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Katedra ekologie a životního prostředí. 2007.

Konference, semináře
Šustr, P., Jirsa, A., Krojerová, J., Barančeková, M. Chování a prostorová aktivita jelenovitých v NP Šumava ve vztahu ke škodám na lesních porostech. In: Knížek, M. et al. (eds.) Škodliví činitelé v lesích Česka 2007/2008. Sborník ze semináře. Průhonice, 2008.
Šustr, P. Telemetrie volně žijících jelenovitých s ukázkami dosažených informací v našich podmínkách. In: Bartoš, L. et al. (eds.) Biologie jelenovitých 2. Sborník ze semináře. Ústí nad Orlicí, 2008.
Šustr, P., Löttker, P. & Heurich, M. Co tam to zvíře dělá? Kombinace pozice a aktivity/chování z GPS obojků. In: Bilčík, B., Uhrinčať, M., Vlček, K. (eds.) 34. etologická konferencia, Program a abstrakty, Nitra 2007.
Barančeková, M., Krojerová-Prokešová, J., Šustr, P.. Diet composition of deer in Czech and Bavarian part of the Bohemian Forest - preliminary results. In: Dvořák, L., Šustr, P., Braun, V. (eds.) Research Actualities in Bohemian/Bavarian Forest, Abstract Book, Srní 2007.
Šustr, P., Löttker, P. & Heurich, M. What is the animal doing there? Combination of position and activity/behavior data from GPS collars - case study on red deer, roe deer and lynx. In: Dvořák, L., Šustr, P., Braun, V. (eds.) Research Actualities in Bohemian/Bavarian Forest, Abstract Book, Srní 2007.
Stache, A., Šustr, P., Löttker, P. & Heurich, M. Accuracy and Effectiveness of GPS-collars in dependency of forest canopy, season and time of day in a European Beech (Fagus sylvatica) and Norway Spruce (Picea abies) dominated Forest. In: Dvořák, L., Šustr, P., Braun, V. (eds.) Research Actualities in Bohemian/Bavarian Forest, Abstract Book, Srní 2007.
Heurich, M., Bufka, L., Šustr, P., Löttker, P., Stache, A., Baierl, F., Kiener, H. Transboundry Predator-Prey-Research in the Bavarian Czech Border Region. In: Dvořák, L., Šustr, P., Braun, V. (eds.) Research Actualities in Bohemian/Bavarian Forest, Abstract Book, Srní 2007.
Šustr, P., Löttker, P. & Heurich, M. What is the animal doing there? Combination of position and activity/behavior data from GPS collars. In: Sjöberg, K. & Rooke, T. (eds.) Book of Abstracts of IUGB Congress, Uppsala 2007.
Stache, A., Šustr, P., Löttker, P. & Heurich, M. Accuracy and Effectiveness of GPS-collars in dependency of forest canopy, season and time of day in a European Beech (Fagus sylvatica) and Norway Spruce (Picea abies) dominated Forest. In: Sjöberg, K. & Rooke, T. (eds.) Book of Abstracts of IUGB Congress, Uppsala 2007.
Bufka, L., Červený, J., Suk, M., Šustr, P., Bělková, M. Spatial Activity of Roe Deer (Capreolus capreolus) in the Šumava Mts. (SW Czech Republic). In: Sjöberg, K. & Rooke, T. (eds.) Book of Abstracts of IUGB Congress, Uppsala 2007.
Heurich, M., Bufka, L., Šustr, P., Löttker, P., Stache, A., Baierl, F., Kiener, H. Transboundry Predator-Prey-Research in the Bavarian Czech Border Region. In: Sjöberg, K. & Rooke, T. (eds.) Book of Abstracts of IUGB Congress, Uppsala 2007.
Šustr, P., Jirsa, A. Prostorová aktivita a využití prostředí jelena lesního (Cervus elaphus) na Šumavě. Zoologické dny Brno 2007, Bryja J. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference: 201-202.
Červený, J., Bufka, L., Suk, M., Šustr, P., Bělková, M. Prostorová aktivita srnce obecného (Capreolus capreolus) na Šumavě. Zoologické dny Brno 2007, Bryja J. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference: 161.
Šustr, P., Jirsa, A. Space and habitat use of red deer (Cervus elaphus) in the Krkonoše Mts. and Šumava Mts. Geoekologické problémy Krkonoš 2006, Vrchlabí, Czech Rep. Sborník abstraktů: 49
Šustr, P., Jirsa, A. Habitat selection and home range size of red deer (Cervus elaphus) in montane areas of Šumava National Park, Czech republic - preliminary results. IDBC 2006, Prague, Czech Rep. Advances in Deer Biology: 138.

Závěrečné zprávy
Šustr, P., Bufka, L., Jirsa, A. 2007 Migrace a prostorové nároky jelenovitých (jelen lesní, srnec obecný) a jejich vliv na vegetaci a přirozenou obnovu lesa v oblastech výskytu původních druhů šelem (rys ostrovid) v centrální části NP Šumava. Závěrečná zpráva projektu MŽP - VaV – SM/6/29/05, 158 pp.
Šustr, P., Bufka, L., Jirsa, A. 2007 Migrace a prostorové nároky jelenovitých (jelen lesní, srnec obecný) a jejich vliv na vegetaci a přirozenou obnovu lesa v oblastech výskytu původních druhů šelem (rys ostrovid) v centrální části NP Šumava. Zkrácená verze. Závěrečná zpráva projektu MŽP - VaV – SM/6/29/05, 14 pp.
  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout