Podmínky a poplatky

V roce 2017 funguje rezervační systém projektu obdobně jako v minulých letech - viz dále.

 

Rezervace termínů probíhá v letošním roce od úterý 23. 05. od 09.00 hodin a to po celou sezónu, dokud jsou nějaká místa volná.

Rezervace termínů

              Podmínky pro účastníky

Rezervaci lze provádět pouze na každou osobu zvlášť z důvodu získání jmenného seznamu účastníků, kdy se každý podepíše při příchodu na vycházku jako souhlas se vstupem na vlastní nebezpečí do divočiny.

1. Na internetu – celkový přehled rezervací je veden zde na internetu. Po výběru konkrétní oblasti a termínu odešlete svoje data ke zpracování. Nutno uvést správně e-mailovou adresu! Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu Vám obratem přijde e-mail pro potvrzení Vaší předběžné rezervace. Teprve poté je Vám místo rezervováno, a proto doporučujeme ihned po odeslání vyplněných osobních údajů navštívit osobní emailovou schránku! Vaše rezervace se stane závaznou, pokud zaplatíte do 5 pracovních dnů stanovený poplatek za průvodce! Po přijetí platby na účet Vám bude do cca. 1 týdne rezervace potvrzena na e-mail. Pokud platba uhrazena nebude, tak se rezervace ruší a uvolněné místo se nabízí dalším zájemcům.

2. Rezervace telefonicky - informační středisko Stožec tel.: 388 335 014. Obsluha provede rezervaci na internetu za Vás, ale protože ji provádí rovněž po jednotlivých osobách, tak to může určitou dobu trvat. Ostatní podmínky jsou stejné. (Pracovní doba: červenec, srpen pondělí-neděle 8.30-16.30 hod; květen-červen, září-říjen úterý-neděle 8.30 - 16.00 hod) - Osobní rezervace termínů je možná pouze na informačním středisku Stožec.

Rušení rezervace: I zaplacenou rezervaci můžete zrušit, a to telefonicky na informačním středisku Stožec: 388 335 014.
Storno podmínky:
- když více než 35 dnů před konáním výpravy, tak za storno poplatek 50 Kč za jednu platbu (jednu bankovní operaci).
- když 15 až 35 dnů před konáním výpravy, tak za storno poplatek 50% z uhrazené ceny.
- když méně než 15 dnů před konáním výpravy, tak se již uhrazený poplatek nevrací.
Kdykoliv za sebe můžete vyslat náhradníka za dříve uhrazený poplatek. Dopředu nás o zrušení rezervace nebo převodu na Vašeho „náhradníka", prosím, informujte (IS Stožec: tel. 388 335 014).

V případě zájmu o automatické zasílání e-mailů o uvolněných termínech zanechte svůj e-mailový kontakt na informačním středisku Stožec - tel.: 388 335 014, e-mail: isstozec@npsumava.cz.


Platba za průvodce

Výše platby se liší podle jednotlivých oblastí:

o Ceník: Kaňon Křemelné 1, 3 - 350 Kč/os., Vltavský luh 1, 2 - 300 Kč/os., Trojmezná - 350 Kč/os., Smrčina 1, 2 - 340 Kč/os., Kvildské pláně - 450 Kč/os., Modravské pláně 2, 3 - 490 Kč/os., Plesná - 350,-Kč/os., Ždánidla 1, 2 - 350,-Kč/os., Kamenná - 325,-Kč/os, Hvozd - 325,- Kč/os., Homole - 340,- Kč/os., 2-denní trasy do 2 národních parků - 1 200,- Kč (+ platba za ubytování v horské chatě - úhrada až na místě, cca 28 euro /nocleh se snídaní/)

CHKO: Zhůřská hnízdiště - 310,-Kč/os, Městišťské rokle - 310,-Kč/os, Úhlavský luh - 290,- Kč/os., Brčálník - 295,- Kč/os., Čertova stráň - 308-Kč/os., Zadní Chalupy - 300,- Kč/os., Jasánky - 297,- Kč/os., Blanice - 298 Kč/os.

- Platba se hradí předem. Je nutno ji uhradit do 5 pracovních dnů po rezervaci, která je teprve pak závazná, v opačném případě se ruší a místo je nabídnuto dalšímu zájemci. Po přijetí platby na účet Vám bude do cca. 1 týdne závazná rezervace potvrzena na e-mail.

- Možnosti úhrady:

o Bezhotovostně:

Bankovním převodem na č.ú. 43-482 864 0217/0100.

Variabilní symbol použijte odvozený od vašeho termínu vycházky v podobě DDMMRR - např. pro 4. června 2020 je tedy variabilní symbol 040620.

Specifický symbol použijte podle oblasti: Křemelná - 001, Vltavský luh - 002, Trojmezná - 003, Smrčina - 004, Modravské pláně - 005, Kvildské pláně - 006, Plesná - 007, Ždanidla - 008, Kamenná - 009, Hvozd - 010, Homole - 011, Řasnice - 012, Zhůřská hnízdiště - 013, Městišťské rokle - 014, Úhlavský luh - 015, Brčálník - 016, Zadní Chalupy - 017, Ostrý - 018, Čertova stráň - 019, Jasánky - 020, Blanice - 021, 2-denní trasy XL - 033.

Do vzkazu pro příjemce vepište jméno/jména účastníka/ů dané vycházky.

POZOR! V případě platby za více účastníků stačí dát příkaz na jeden variabilní symbol, a pak napsat do vzkazu pro příjemce jména osob, za které je platba hrazena.

o Poštovní poukázkou typu A na adresu:

Šumavská krajina bez hranic, z.s., Javorník 83, 384 73 Vacov Použijte rovněž variabilní symbol odvozený od Vašeho termínu vycházky a specifický symbol dle oblasti vycházky - viz nahoře. Do 1 týdne zašlete scan potvrzení o zaplacení na email: josef.stemberk(at)npsumava.cz. (at)=@

POZNÁMKA: V případě přihlášení těsně před konáním akce (méně než 1 týden!) si doklad o zaplacení pro jistotu vezměte s sebou na Vaši vycházku. V případě pochybností volejte na informační středisko ve Stožci - kontakt viz dole. 


Vstup na vlastní nebezpečí

- Vycházky za šumavskou divočinou mohou být fyzicky velmi náročné.
- Sledujte popis náročnosti u jednotlivých tras.
- Nutné vybavení: pevná obuv, vhodné oblečení (i do deště), jídlo, pití, dobrou kondici!
- Jde o poznávací výlety s odborným výkladem určené pro osoby starší 14 let.
- Části vycházek jsou vedeny mimo značené trasy se zvýšeným nebezpečím pádů stromů, větví, apod.
- Každý návštěvník se účastní vycházky na vlastní nebezpečí a stvrzuje to svým podpisem před začátkem doprovodu.


Rušení vycházky

Minimální počet účastníků: Výprava za šumavskou divočinou se koná od 50% obsazenosti termínu, tj. při počtu osob 8 musí být alespoň 4 přihlášení, při počtu osob 11 musí být alespoň 5 přihlášených.

Vycházka se koná za každého počasí. Pořadatel si vyhrazuje právo, vycházku zrušit pouze za extrémních povětrnostních podmínek (živelná pohroma, apod.), kdy by mohlo dojít k ohrožení zdraví nebo života osob. Jiným důvodem zrušení termínu může být nebezpečí ohrožení předmětu ochrany přírody v dotčeném území (např. zahnízdění sokola).


V případě jakýchkoliv dotazů ohledně projektu "Průvodci šumavskou divočinou" nás můžete kontaktovat na:

informační středisko Stožec - tel.: 731 530 466, e-mail: isstozec(at)npsumava.cz
nebo josef.stemberk(at)npsumava.cz, tel. 731 530 287.
Pozn.: (at)=@


 

 

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout