Kaňon Křemelné

Zkratka vycházky v e-shopu: K1

Řeka Křemelná dokázala na Šumavských pláních za mnoho tisíc let vyhloubit nejhlubší kaňon Šumavy. Divoká horská řeka si podnes zachovala přirozené řečiště a na březích i strmých úbočích kaňonu se vyskytují vzácné druhy rostlin i zvláště chráněné druhy živočichů. Nejen ve Vydře ale snad ještě více v Křemelné loví vydra říční. Můžeme zde pozorovat na vodě závislé ptáky jako skorce vodního, ledňáčka říčního a mnoho dalších.

Přístup lidí do kaňonu Křemelné je omezen, aby se zde mohla vyvíjet jedinečná fauna bez vyrušování všudypřítomnými lidmi. V rámci „vycházek do šumavské divočiny" můžete letos s průvodcem nahlédnout na dva různé úseky řeky Křemelné. Každý z nich je jiný - od hlubokého kaňonu s tůněmi nad Čeňkovou Pilou až po klidnější tok s meandry na Frauenthalu, kde se v minulosti dokonce trvale usadil člověk. Celkově jde o náročné trasy po nerovném povrchu, přes kameny, s přelézáním padlých stromů a fyzicky náročným klesáním a stoupáním do, a pak z kaňonu Křemelné.

Praktické informace

Termíny 2019:
  18.7.     1.8.     15.8.     29.8.     12.9.     26.9.     10.10.     24.10.

Začátek - Srní (parkoviště u hotelu Vydra - směrem na Sedlo) v 9:00 hod
GPS: 49°5'42.047"N, 13°28'39.576"E
Mapa
Konec - Srní, do cca 16:00
Čas celkem 6 - 7 hodin

Trasa
Délka: cca 13 km

Popis: Srní Sedlo - Vchynicko-Tetovský kanál - skluz plavebního kanálu - Zaječí mlýn -  kaňon Křemelné - laguna - přezimovací obůrka Beranky - Srní

Fyzická náročnost: VYSOKÁ, prudké klesání (2 km, výškový rozdíl 175 m), chůze po kamenech, nezpevněná pěšina, přelézání padlých kmenů a vývratů, prudké stoupání (2 km, 230 m převýšení).

Počet účastníků - maximálně 11 osob.

Vybavení s sebou: pevná obuv s protiskluznou podrážkou, vhodné oblečení (Vycházka se koná za každého počasí!), pití a jídlo (celodenní výlet!), případně turistická hůl, repelent, fotoaparát.

Vycházka se koná za každého počasí!

Účast na vycházce je na vlastní nebezpečí.


Fotogalerie
 • kremelna-6
 • kremelna-5
 • kremelna-4
 • kremelna-3
 • kremelna-2
 • kremelna-1
 • kremelna-7
 • kremelna-9
 • kremelna-91
 • kremelna-92
  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout