Domovem tetřeva

Zkratka vycházky v e-shopu: MP2

Oblast centrálních plání zasahuje i do sousedního Národního parku Bavorský les. V tomto území se rozkládá nejrozsáhlejší území horských smrčin v celé České republice. Lesem porostlé horské hřebeny byly poznamenány činností člověka a v současné době jsou ovlivněny větrnými kalamitami a přemnožením kůrovce. Na rozsáhlých plochách odumřelo horní stromové patro, ale na mnoha místech již roste nová a věříme, že stabilnější, generace přírodních lesů.

Nejlépe se vzrostlá původní vegetace zachovala v okolí rašelinišť, které zde místy utváří celé obrazy krajiny. Na rašeliništích se vyskytují mnohé ohrožené rostlinné druhy, které se zajímavým způsobem přizpůsobily životu v drsných podmínkách hor a kyselých rašelinišť. Mnozí zástupci fauny patří rovněž k nejohroženějším. Mezi nejznámější patří tetřev hlušec, neboť v Modravských slatích přežívá největší populace tetřeva v České republice.

Trasa nás provede centrální částí obou Národního parku Šumava. Projdeme samovolně se obnovujícími částmi horského lesa. Nahlédneme do unikátního světa horských vrchovišť s unikátní flórou i faunou.

Praktické informace

 
Termíny 2019:              16.7.     13.8.     10.9.     11.10.  

Začátek - Javoří Pila za Modravou (červená značka - závora u Javoří Pila - slať) v 9:30 hod
(Možnost příjezdu na kole z Modravy - parkování a uzamčení kol na Javoří Pile je zajištěno)
Konec - Javoří Pila v cca 17:00 hod (samostatný návrat na Modravu)

GPS: 49°2'19.018"N, 13°26'18.711"E

Mapa

Čas celkem cca 8 hodin

Délka: cca 15 km
Popis: Javoří Pila - Javoří slať - Rokytecká slať - Roklanský potok - Šárecká slať - Javoří Pila

Fyzická náročnost: VYSOKÁ, chůze nerovným terénem mimo cesty i stezky, podmáčeným terénem. Pohyb v nepřehledném terénu.

 


Počet účastníků - maximálně 8 osob.

Vybavení s sebou: pevná obuv s protiskluznou podrážkou, vhodná i do vlhka; vhodné oblečení do každého počasí (+ čepice, pláštěnka), jídlo pro sebe a dostatek pití, repelent proti komárům, fotoaparát.

Vycházka se koná za každého počasí!

Účast na vycházce je na vlastní nebezpečí.


Fotogalerie
 • modravske-plane
 • modravske-plane
 • modravske-plane
 • modravske-plane
 • modravske-plane
 • modravske-plane
 • modravske-plane
 • modravske-plane
 • modravske-plane
 • modravske-plane
 • modravske-plane
  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout