Aktuality

Konference - České národní parky 2016

  • 26.04.2016
Ministerstvo životního prostředí společně se správami národních parků, Českou zemědělskou univerzitou (ČZU) a Výzkumným ústavem Silva Taroucy, si Vás dovolují pozvat na konferenci, zaměřenou na koncepční otázky spojené s národními parky v České republice.

Konference se bude konat v areálu ČZU (Praha -Suchdol) ve Studijním a informační centru ve dnech 21. - 22. 9. 2016. Účelem konference je představit a diskutovat současný stav a budoucnost národních parků v České republice včetně mezinárodního kontextu. Doposud byly v České republice vyhlášeny 4 příhraniční národní parky, které jsou ve všech případech bilaterální. Jaký je jejich současný stav, problémy a cíle? Je současná soustava národních parků dostatečně reprezentativní?

Konference se zároveň koná k 25. výročí vyhlášení NP Podyjí a NP Šumava a přehlášení Krkonošského národního parku.

Konference je vhodná nejen pro pracovníky ochrany přírody, ale i pro spolupracující a dotčené instituce a orgány veřejné správy, které mají z různých důvodů vazbu k národním parkům. Do tohoto okruhu náleží i studenti přírodovědných, technických i humanitních oborů souvisejících s otázkami národních parků.

Vzhledem k mezinárodní účasti a zahraničním přednášejícím bude 21.9. zajištěno simultánní tlumočení do/z anglického jazyka. Dne 22.9. bude jednání probíhat pouze v českém jazyce.

Předběžný program:

Středa 21.9.

9:00 -  9:30
 Zahájení 
9:30 -12:00 Mezinárodní význam národních parků
13:00 -15:30
 Národní parky vČR -historický vývoj a současný stav
16:00 -18:30
 Přeshraniční (nadnárodní) význam našich NP

 

Čtvrtek 22.9.

9:00 -12:00
 Současné výzvy a cíle NP 
13:00 -15:00
 Vize národních parků  

 

Do programu jsou zařazovány pouze vyžádané příspěvky. Program bude postupně upřesňován na stránkách registrace.

Registrace je spuštěna zde. Výše registračního poplatku je 2000,-Kč (poloviční pro studenty). Poplatek bude pokrývat náklady na zvané zahraniční přednášející a občerstvení v průběhu celé konference (občerstvení o přestávkách, obědy, večerní raut).

 

Organizační výbor konference

Michael Hošek - Správa Krkonošského národního parku (mhosek@krnap.cz)

Martin Bílý - Ministerstvo životního prostředí ČR

Lenka Reiterová - Správa Národního parku Podyjí

Handrij Härtel - Správa Národního parku České Švýcarsko

Jaroslav Červenka - Správa Národního parku Šumava

Kateřina Černý Pixová a Petr Sklenička - Česká zemědělská univerzita vPraze

Tomáš Vrška -Výzkumný ústav Silva Taroucy

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout