Aktuality

Vysvětlení k vykácení smrkového porostu před Střediskem environmentální výchovy NP Šumava na Horské Kvildě

 • 09.05.2017
Před budovou Střediska environmentální výchovy (SEV) na Horské Kvildě Správa NP Šumava nechala pokácet 26 vzrostlých smrků. Možná je to na první pohled nepochopitelný krok, ale má své opodstatnění - hlavním důvodem je bezpečnost jak turistů, tak především dětí, které SEV Horská Kvilda využívají primárně.

Stromy byly v minulosti nevhodně vysázeny v těsné blízkosti budov, parkoviště, turistické stezky a komunikace. V průběhu let byly různě ořezávány, především z důvodu prostupnosti tohoto porostu. Také půdní povrch byl soustavně sešlapáván, byly tak obnažovány kořeny těchto smrků a dala se předpokládat vnitřní hniloba. U některých stromů byly zjištěny trhliny a otvory v dolních částech kmenů, nádory a nadměrné zasmolení a také prosychání korun.

Právě takový stav stromů znamenal vysoké riziko pádu a tím nepřímé ohrožení zdraví nebo života hlavně dětí, kterých do SEV Horská Kvilda přijedou tisíce za rok. Jak se potvrdilo, zdravotní stav mnohých pokácených jedinců nebyl úplně dobrý (viz fotografie v příloze pod článkem) a tak hrozilo i poškození majetku jak Správy NP Šumava nebo okolních, soukromých budov (např. hotel Rankl).

Správa NP Šumava nyní prostor před budovou SEV upraví a začne s výsadbou dřevin, které budou více odpovídat jak bezpečnosti, tak i vesnickému rázu Horské Kvildy. Plocha bude zatravněna a v první fázi vysadíme necelou desítku jeřábů ptačích.


Fotogalerie
 • hkvilda7-jpg
 • hkvilda6-jpg
 • hkvilda5-jpg
 • hkvilda4-jpg
 • hkvilda2-jpg
 • hkvilda2-jpg
 • hkvilda1-jpg
  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout