Naučná stezka Hamižná

Trasa o délce 3 km začíná u silnice Hartmanice - Železná Ruda a vede kolem informačních panelů k vyhlídce na Sušicko, Kašperskohorsko a Velharticko. V lese, při cestě k nejnižšímu bodu stezky jsou patrné zarostlé jámy - tzv. pinky - pozůstatky po těžbě zlata.

Stezka se dále vrací k silnici a přivádí nás do "Ochranářského koutku" (spojeného se jménem Vladislava Vodáka, neúnavného propagátora ochrany přírody na Šumavě) se srubem, ohništěm, pramenem pitné vody a odpočinkovým místem. V blízkosti koutku najdeme také kapličku s neméně zajímavou historií.

Od kapličky vede stezka do lesa k vyhlídce u sjezdovky a na vrchol Hamižné. Po klesání z vrcholu vede vrstevnicová cesta kolem dalších informačních bodů zpět do Ochranářského koutku.

Ochranářský koutek vznikl v roce 1970 díky několika nadšencům jako zázemí pro práci s dětmi v oblasti ekologické výchovy, k pěstování aktivních forem pobytu v přírodě, k jejímu poznávání a ochraně. Jako součást koutku vznikla i původní, 1,5 km dlouhá naučná stezka. V roce 1985 byl koutek díky Vladislavu Vodákovi zahrnut jako jediný v tehdejší ČSSR do seznamu výchovných zařízení IUCN. Po roce 1989 zde probíhala intenzivní spolupráce s WWF (projekční tým Sušice).

Dne 29.9. 2006 byla k poctě Ladislava Vodáka slavnostně otevřena rozšířená Naučná stezka Hamižná.

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout