Stifterova stezka
Autorem myšlenky zřídit Stifterovu naučnou stezku je pan Milan Soukup, bývalý zaměstnanec Správy CHKO Šumava va Vimperku.

Na stezce se začalo pracovat r. 1972,
r. 1973 byla trasa stezky vyznačena.

V roce 2003 proběhla rekonstrukce jednotlivých informačních tabulí.

Pomník A.Stiftera

Adalbert Stifter (1805 - 1868) byl spisovatelem a básníkem, který se narodil v Horní Plané a je řada míst, která připomínají zdejšího rodáka.

Trasa stezky začíná u spisovatelova rodného domu, kde je od r. 1960 zřízeno Stifterovo muzeum a pokračuje přes náměstí k parku s pomníkem básníka Šumavy, jak je A. Stifter nazýván.

Stifterův rodný dům

 

Pomník byl slavnostně odhalen r. 1906.
Park na Dobré Vodě nebo také Stifterův park byl založen r. 1884. Je zde velká různorodost dřevin.

 

Od panoramatického panelu je vidět Plechý - 1378 m n. m., nejvyšší horu Šumavy na české straně a při dobré viditelnosti i žulový obelisk A. Stiftera, který byl vybudován v letech 1876 - 77 k básníkově poctě.

V údolí je vidět Lipenská přehradní nádrž a místo, kde Vltava vytvářela meandr zvaný "Srdce Vltavy".

Kaple v Dobré Vodě

 

Alejí přijdeme ke kapli na Dobré Vodě z r. 1779.


Trasa vede dál po silnici směrem na Hodňov ke Stifterově smrku, buku a odtud lesním porostem do otevřené krajiny a zpět k rodnému domku.

Je to nenáročná trasa, která je vhodná pro všechny návštěvníky Hornoplánska a délka okruhu je cca 4 km.

 

 

 

Autor textu: Helena Flíčková - útvar CHKO Sušice

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout