Naučná stezka Hornovltavické pastviny

Nenáročná trasa s délkou 850 m s přístupem přímo z centra Kubovy Huti nebo z autokempinku poblíž je zaměřena na přírodu a historii.

Na obou vstupech jsou umístěny informační stojany s mapou oblasti a jednotlivých informačních bodů. Část trasy je vedena přes podmáčená místa po poválkovém chodníku. Chodník prochází částí přírodní rezervace kolem informačních panelů, které návštěvníka seznamují s přírodními zajímavostmi a s historií daného území.

Přírodní rezervace "Hornovltavické pastviny" byla vyhlášena v roce 2005. Chrání mokřadní a rašeliništní stanoviště i sukcesní plochy v okolí Kubohuťského potoka. Vyskytuje se zde velké množství různých druhů ptáků.

Naučná stezka byla otevřena 6.6.2006.

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout