Naučná stezka Na soutoku
Trasa vede přírodní rezervací "Na soutoku", částečně v kaňonu řeky Blanice. Tuto oblast romantických míst lze doporučit milovníkům nerušeného klidu.

Hlavním nástupním místem trasy je most přetínající tok Blanice na silničce mezi Záblatím a Řepešínem. Za mostem (od Záblatí) je rozcestník, který udává směr po louce proti toku Blanice. Na konci louky vstupuje návštěvník do Státní přírodní rezervace, území, ve kterém volně probíhají přírodní procesy.

Vodní tok zde volně meandruje a vymílá břehy. Při velkých průtocích může řeka opouštět koryto a zaplavit stezku. Nebezpečí též hrozí od pádu nakloněných, podemletých nebo uschlých stromů.

 

 

 

 

Na přírodní procesy probíhající v tomto údolí upozorňují informační panely podél 3,4 km dlouhé trasy. Následky síly vodního živlu jsou viditelné - posuny koryta, zejména po povodni v roce 2002, která výrazně změnila charakter údolí.

Dále po trase se údolí začíná měnit a zužovat. Z nejužšího místa koryta Blanice stoupá úzká stezka ve svahu nad řekou, odkud je krásný pohled do kaňonu. Trasa se zde stáčí doprava a prudce stoupá po louce k nejvyššímu bodu okruhu, odtud znovu doprava a klesáním zpět do údolí řeky navazuje na cestu, po které se vrátíme k výchozímu bodu u mostu mezi Řepešínem a Záblatím.

Přírodní rezervace "Na soutoku" byla vyhlášena v roce 2003. Přirozené hydrogeologické procesy v nivě Blanice, Milešického a Křemenného potoka a samovolně se vyvíjející společenstva v nivách toků jsou jedním z předmětů ochrany tohoto území, a daly také podnět k vybudování naučné stezky (r. 2006), která je návštěvníkům přibližuje.

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout