Zoologický program


...je další z řady zájmových činností pro návštěvnickou veřejnost.

 

NP Šumava je evropsky významným domovem několika velkých druhů savců, např. rysa, jelena, losa i řady ohrožených druhů ptáků (tetřev, datlík, čáp černý, tetřívek).

 

Poznávání jejich způsobu života je velmi důležité pro každého z nás.

 

 

ZOOprogram-logo2

 
Dokončené projekty - Stanice pro handicapovaná zvířata Klášterec Dokončené projekty - Pozorovací místa - sruby
Dokončené projekty - Rybí líheň Dokončené projekty - Soví voliéry
NC-Kvilda-budova-uvod NC-Srni-budova-uvod

Dokončené projekty


zooprogram-mapa-2016


Návštěvnická centra

se zvířaty původních a dříve vyhynulých druhů na Šumavě dlouhodobě chybí k doplnění běžných aktivit ochrany přírody. Atraktivita území NP Šumava nemá na celé rozloze stejný charakter. Vhodným umístěním návštěvnických center budeme atraktivitu jednotlivých lokalit zvyšovat, a nebo naopak silně koncentrovanou zátěž některých lokalit rozptylovat.

Byly vytipovány jednotlivé lokality, které prošly velmi širokým výběrem se zohledněním značného počtu nezbytných aspektů (vlastnictví pozemků, existence energie, dostatek vodních zdrojů, vhodnost biotopu pro jednotlivé druhy zvířat, reliéf terénu, návaznost na místní infrastrukturu, návaznost na dopravní obslužnost, zónace apod.). První etapa umožnila přesně kvalifikovat potřeby zájmových území a dokončení projektů, které vhodně řeší usazení jednotlivých staveb do terénu s přihlédnutím k jeho reliéfu.

Výstavba návštěvnických center Srní a Kvilda byla započata v roce 2014. V srpnu 2015 bylo otevřeno první z nich na Kvildě.

Další informace...  

Stanice pro handicapovaná zvířata

byla další chybějící aktivitou. Chyběla na celém území Národního parku Šumava mimo dlouhodobě provozovanou stanici v Kašperských Horách se kterou Správa NP a CHKO Šumava dlouhodobě spolupracuje. Stanice v Kašperských Horách není začleněna do celorepublikové sítě záchranných stanic a je založena spíše na dobrovolné činnosti.

Další informace...

Pozorovací místa ve volné přírodě

jsou třetí aktivitou. Vlastní pozorování divokých zvířat vyžaduje zázemí, které eliminuje volné vstupy do klidových lokalit a současně tak poskytuje běžným návštěvníkům větší jistotu setkání se zvířaty, kterými je v tomto případě většinou jelen evropský.

Další informace...

Soví voliéry

jsou rovněž součástí Zoologického programu Národního parku Šumava. Stavba je umístěna do prostoru bývalého lomu na Borové Ladě. Lokalita svým reliéfem nabízí vhodné prostředí pro prezentaci místních druhů sov.

Další informace... 

 

Smyslem všech projektů Zoologického programu je vybudování nových zájmových cílů pro laickou i odbornou veřejnost. Projekty se zabývají odbornou environmentální výchovou zaměřenou na divoká zvířata, ryby a jejich existenci v člověkem ovlivněné krajině. Současně budou některé projekty prezentovat i problematiku možných energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie spojených s technickým řešením a vybaveností objektů. 

 

Prostředky na jednotlivé projekty čerpáme z Evropských strukturálních fondů, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí. Stanice pro handicapovaná zvířata a soví voliéry jsou hrazeny z EU z 90% prostředků.

 

Fotografie pod článkem: fotoarchiv Správy NP a CHKOŠ


Fotogalerie
 • sidelko-kopovite
 • brhlik
 • lesklice
 • medved
 • medved
 • prase-divoke
 • prase-divoke
 • skorec
 • sovice-snezna
 • tetrev-hlusec
 • vydra-ricni
 • zmije-obecna
 • zubr-evropsky
 • jelen-evropsky
 • jelen-evropsky
 • rys-ostrovid
 • rys-ostrovid
 • rys-ostrovid
 • rys-ostrovid
 • rys-ostrovid
 • plakat-zoologickeho-programu
  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout