Suťové lesy

Tento typ lesní vegetace je vázán na území s výrazně členitým reliéfem například hluboká zaříznutá údolí toků, prudké svahy, suťové rozpady na vrcholech a pod temeny kopců, žleby, rokle, apod.

 

sutove-lesyVzhledem k obtížné dostupnosti pro lesní hospodaření si dosud na řadě lokalit uchoval dosti přirozený ráz.

Těžištěm výskytu suťových lesů je pásmo květnatých bučin, od nichž se floristicky jen málo odlišuje.

Stromové patro charakterizuje vysoký podíl javorů a jilmu drsného, nechybí ani lípy, jasany či tis červený. V podrostu je typický výskyt kapradin a mechorostů.

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout