Péče o lesy

Se zásahy i bez nich

Lesy tvoří převážnou část rozlohy Národního parku Šumava a péče o ně hraje významnou roli v komplexní péči o národní park.

V celkovém měřítku jsou lesní ekosystémy našeho největšího národního parku rozděleny na dvě části. Území ponechané samovolnému vývoji a území s řízenou péčí o les.

horska-smrcina-PHubenyÚzemí ponechané samovolnému vývoji je vymezeno přibližně na rozloze 15 000 ha a slouží k spontánnímu rozvoji přírodních sil. Znamená to, že v těchto lesích neprobíhají žádné lidské zásahy týkající se těžby stromů, nebo jejich vysazování.

S tímto typem péče o les se setkáme především v oblasti sousedící s Národním parkem Bavorský les, kde jsou rozsáhlé komplexy horských, podmáčených a rašelinných smrčin. A tvoří tak dohromady největší lesní území ponechané spontánnímu vývoji ve střední Evropě.

 

Další informace:

 

 

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout