Člověk na Šumavě

Národní park Šumava je územím, které stálo až prakticky do novověku mimo sídelní krajiny, a bylo tvořeno neprostupnými horskými lesy, protkanými pouze obchodními stezkami s odlesněnými enklávami strážních bodů a ojedinělých starších důlních středisek.

 

Celkový charakter krajiny byl tedy utvářen pouze přírodními procesy. Jakmile v posledních staletích krajinu postupně osídloval člověk, začal být její obraz utvářen interakcí přírodních procesů a lidských činností. S postupným vývojem osídlování a využívání území se tak měnila i tvář šumavské krajiny. Využívání území tak zcela zásadně formuje jeho ráz.

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout