Horské louky

Tyto biotopy zůstaly zachovány pouze na části své původní plochy, zejména ve vyšších a donedávna omezeně přístupných částech území.

 

Belasek-ovocny-A.Pavlicko

 

Louky se vyskytují v horských oblastech od nadmořských výšek kolem 600 m až po horní hranici lesa, výjimečně i nad ní.

Půdy jsou středně zásobené vodou i vlhčí, zpravidla středně bohaté živinami.

Na těchto lokalitách roste velký počet chráněných a ohrožených druhů šumavské flóry, z toho důvodu jsou tyto biotopy obhospodařovány šetrnými extenzivními zemědělskými způsoby. 

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout