Údolní vrchoviště

Údolní vrchoviště se nacházejí především v plochých údolích kolem toku větších šumavských řek Vltavy a Křemelné.

 

Udolni-vrchoviste

 

Tyto biotopy postrádají jezírka a jsou tvořeny hlavně mechy, travinami a nízkými keříky, které často zakrývají v mělkých prohlubních uložené rašelinné vrstvy.

Můžeme tu pozorovat i lesní vegetaci s borovicí blatkou. 

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout