Horská vrchoviště

Horská vrchoviště s jezírky jsou typickým symbolem centrální části Šumavy. Jedná se o typ rašeliniště, které vzniká za specifických podmínek především v horských oblastech.

 

Rokytska-slať--KMartinekK nejdůležitějším podmínkám vzniku patří dostatek srážek a nepropustné podloží miskovitého tvaru chudé na živiny a vhodné podmínky pro růst mechů rašeliníků.

Nacházejí se v okolí pramenišť v nadmořské výšce kolem 1000 m n. m na hluboké, často mnohametrové vrstvě rašeliny a jsou zásobována výhradně dešťovou vodou.

Tato území představují stanoviště s kyselou půdou extrémně chudou na živiny, na kterých přežijí jen specializované druhy organizmů.

Stromy často zakrslých tvarů bojují v těchto drsných klimatických podmínkách o přežití. 

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout