Horské olšiny

Zbytky údolních olšin se zachovaly na místech s vysokou spodní hladinou vody.

 

Nacházejí se v nižších částech Šumavy nepravidelně kolem různých přírodních pramenů, menších potoků nebo kolem větších vodních toků.

Ve větší míře jsou dochovány v údolní nivě středního toku Křemelné a podél Vltavy od Františkova až po Hornovltavskou kotlinu.

Stromové patro je tvořeno především olší šedou, místy s vtroušeným smrkem, klenem či vrbou jívou.

Bylinné patro bývá bohatě vyvinuté a dominují v něm vlhkomilné nitrofilní druhy. Typickým zástupcem lužních lesů je bobr evropský.

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout