Pedologie

Oblast Šumavy má celkově horský charakter s převahou kyselých půdotvorných substrátů.

 

Nejvýznamnějšími půdními typy (podle klasifikace Němeček et al. 2001) jsou: kambizemě (uplatňují se v souvislejších celcích v nižších partiích oblasti, převážně do nadmořské výšky 800 m), kryptopodzoly (tvoří víceméně souvislý výškový stupeň mezi 1 000 - 1 200 m n.m.), podzoly (vytváří nejvyšší souvislý výškový stupeň zájmového území nad 1200 m n. m.).

Na exponovaných vrcholech terénních vyvýšenin nebo na sutích různou měrou zazemněných se vyskytují rankery. Významné jsou na sledovaném území i výskyty semihydromorfních půd, vázané obvykle na terénní deprese - typické pro půdy této skupiny je nejčastěji periodická stagnace povrchové vody. Mezi tyto skupiny patří pseudogleje, stagnogleje, fluvizemě nebo gleje. Velmi typickým fenoménem Šumavy jsou organozemě.

 

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout