Přírodní poměry

Geologické, pedologické a geomorfologické podmínky vytváří základní předpoklady pro rozvoj vegetace a režim spodních a povrchových vod.

Plechý-V.Kunc

Většina území náleží do geomorfologického celku Šumava a z části do Šumavského podhůří, která jsou součástí Šumavské hornatiny.

Šumava patří mezi nejstarší pohoří střední Evropy. Zvedá se z nadmořské výšky kolem 700 m n. m. a její nejvyšší vrcholy pouze na bavorské straně přesahují 1400 m.

Nejvyšším vrcholem české strany je Plechý (1378 m n. m.).

Jádrem pohoří jsou Šumavské pláně, rozsáhlá náhorní rovina s nadmořskou výškou kolem 1000 m, z nichž k severozápadu vybíhá Železnorudská hornatina a k jihovýchodu pohraniční hřbet Trojmezenské hornatiny a vnitrozemský hřbet Boubínské a Želnavské hornatiny, které od sebe dělí široká Vltavická brázda.

Ve čtvrtohorách vyhloubily ledovce morfologicky výrazné kary, z nichž většina je dnes vyplněna vodou. Ve stejné době vznikly i některé další nápadné terénní tvary jako mrazové sruby, skalní hradby nebo svahové balvanité sutě.

Zcela specifickými útvary jsou rozsáhlá, mírně vyklenutá náhorní i údolní vrchoviště.

 

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout