Základní údaje

Národní park Šumava – největší národní park České republiky

rozloha: 
NP Šumava: 68 064 ha
 CHKO Šumava:   99 624 ha (tvoří ochranné pásmo NP)

prstnatec-FuchsuvNÁRODNÍ PARK ŠUMAVA

lesnatost: 80% (54 100 ha)
nelesní pozemky: 20% (13 900 ha)
zemědělská plocha: 9% (5 900 ha)
vodní plochy, toky: 1% (1 100 ha)
ostatní plochy: 10% (6800 ha)
zástavba: 0,1% (66 ha)

nejvyšší bod: Plechý 1 378 m n. m.
nejnižší bod: údolí Otavy u Rejštejna 570 m n. m.

ledovcová jezera:
NP: Plešné, Laka, Prášilské
CHKO: Černé, Čertovo

vyhlášení NP: 20. 3. 1991, nařízení vlády ČR č. 163/1991 Sb.
vyhlášení CHKO: 27.12. 1963, výnos Ministerstva školství a kultury č. 53855/63, novelizováno výnosem Ministerstva kultury ČSR č. 5954 ze dne 17.3. 1975
  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout