Povolení výzkumu

Náležitosti povolení výzkumné činnosti

Zahájení výzkumné činnosti na území Šumavy má svá ustálená a ze zákona vyplývající pravidla. Koordinace výzkumu v Národním parku Šumava vychází z "Koncepce výzkumu a dlouhodobého monitoringu" a klade si za cíl usměrňovat výzkumné aktivity v NP, tak aby citlivě získané nové poznatky mohly být v co největší míře využívány v péči o chráněné území.

Vlastní realizace výzkumu, který bude zasahovat do ochranných podmínek národních parků (zákaz vjezdu vozidel mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody, zákaz vstupu do klidových území Národního parku Šumava mimo cesty nebo trasy vyhrazené orgánem ochrany přírody, apod.) nebo bude v rozporu se základními podmínkami ochrany rostlin či živočichů, je podmíněna vydáním příslušných výjimek.

Podání žádosti o vydání těchto povolení zpravidla předchází projednání výzkumného záměru s vedoucím odboru Ochrany přírody Správy NP (kontakt: martin.stary@npsumava.cz) - vyplněnou žádost, opatřenou originálním podpisem řešitele výzkumného projektu je poté zapotřebí zaslat na adresu odboru Státní správy NP Šumava (Správa Národního parku Šumava, 1.máje 260, 385 01 Vimperk).

Formulář žádosti je možné stáhnout zde (zadosti_vyzkumnici.doc).

Data získaná v rámci výzkumu jsou součástí celkové databáze o výzkumných projektech a slouží pro potřeby Správy i odborné veřejnosti.

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout