Odborná studovna Kašperské Hory
V polovině března 2008 byla zprovozněna odborná studovna Správy NP v Kašperských Horách. Studovna je přístupná v pondělí od 13.00 – 16.30 hod. (po domluvě možno i v jiné dny, kontakt 376582521 pí Egerová). Režim studovny umožňuje pouze prezenční studium materiálů.
V současné době je v elektronické databázi studovny zaevidována převážná část knih, časopisů a sborníků, které získáváme výměnou za námi vydávaný sborník vědeckých prací Silva Gabreta. Průběžně jsou doplňovány další odborné tituly, které jsou k dispozici na pracovišti sekce výzkumu a ochrany přírody v Kašperských Horách.
Jsou zde též námi předplacené časopisy např. Vesmír, Krkonoše, Ochrana přírody, Myslivost, Svět myslivosti, Lesnická práce, Veronika.... Je zde k dispozici i archiv časopisu Šumava.
  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout